Questions and answers

Czy przy wyborze najkorzystniejszej oferty można porównać ceny ofertowe netto zamiast brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy przy zakupie kampera obowiązuje limit 20.000 euro dla celów zaliczania amortyzacji w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rolnik dzierżawiący grunty i prowadzący działalność rolną może korzystać ze zwolnienia dla produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozszerzając działalność o wynajem biur podatnik musi zrezygnować ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy termin 31.12.2016 r. dla złożenia wniosku VZM przesunął się na 2.01.2017 r., skoro przypadał w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wolno wymienić instalację gazową w lokalu mieszkalnym na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy wpisać informację o dodatkowym urlopie macierzyńskim wykorzystanym prze matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wykonawca sklasyfikowany na trzecim miejscu może złożyć odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wypłacający odsetki powinien pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wypłata zysku ponad udział w spółce komandytowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wystawiając fakturę sprzedaży dla włoskiej firmy w marcu polska spółka powinna przeksięgować przychody do roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zakup usługi organizacji transportu z USA stanowi import opodatkowany w Polsce stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamawiający może uznać polisę wykonawcy, w której zastrzeżono franszyzę redukcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zamawiający musi uzasadniać zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zapomoga wypłacona z USA podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych na okres wakacji do prac lekkich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła darowizna firmy transportowej na rzecz ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć wypłacając zaliczkę z kasy walutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak interpretować wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny jest zwolniony z ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje nauczycielce, po ukończeniu studium nauczycielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy rozliczyć zakup maszyny rolniczej z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy skorygować podatek od zakwestionowanych umów o dzieło sprzed kilku lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zaliczkową od kontrahenta z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć czas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prowadzić szkolenie wstępne dla pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ująć fakturę z Wielkiej Brytanii za wykonanie formy, jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić przychód pracownika, który używa służbowego auta w celu dojazdu do pracy oraz do miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak zakwalifikować zakup biletów kolejowych zgodnie z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kiedy następuje przedawnienie wierzytelności zgłoszonej do syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy ująć transakcję eksportu w deklaracji (faktur pro forma w lutym, zapłata w marcu, wydanie towaru w kwietniu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy zleceniobiorca powinien opłacać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto jest zobowiązany sporządzić kartę oceny narażenia zawodowego w razie podejrzenia u pracownika choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Na jakich kontach należy ująć fakturę ze sprzedaży złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej wysokości gmina powinna wnosić odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje zasiłek opiekuńczy ojcu dziecka, jeśli matka po porodzie wymaga opieki szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy potrącić kwotę zasiłku chorobowego z wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób objąć pracownika zadaniowym systemem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób powinien postąpić organ, jeżeli na rowie gminnym osoba fizyczna nielegalnie zbudowała zastawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia w przetargu na usługi prania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W której części akt osobowych należy umieścić świadectwo pracy wydane na podstawie art. 97 § 1 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy oraz składki do ZUS od wynagrodzeń wypłacanych za pracę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić starosta w sprawie lasu komunalnego bez ustalonego UPUL, w którym trwa niekontrolowana wycinka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy brak ważnych badań okresowych stanowi przeszkodę do udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne