Questions and answers

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8% na sprzedawane usługi budowy domów mieszkalnych i letniskowych wraz z materiałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-Z ujmuje się zobowiązania z zawartego układu ratalnego między płatnikiem a ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jakie zgłoszenia powinna złożyć spółka, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy sprzedając środki trwałe instytucja kultury powinna stosować jakieś szczególne ustawy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kto jest uprawniony do stwierdzenia zgodności inwestycji z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zadatek na poczet wykonania usługi został prawidłowo rozliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy opodatkować świadczenie usług montażu krótkich filmików świadczone dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych na terenie strzeżonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy w przypadku zakupu od firmy z polskim NIP towaru, którzy przywieziono bezpośrednio z Niemiec, wystąpi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W deklaracji za jaki okres Spółdzielnia powinna skorygować podatek należny i naliczony w związku z rozliczeniem mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca zaoferował sprzęt, a potem złożył opis parametrów dla innego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można przenieść pozwolenie na budowę wydane w 1993 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów oraz w jaki sposób należy zaksięgować aport w księgach spółki matki i spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy od faktury za zakupioną w restauracji pizzę na wynos (odebraną osobiście) można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć centrum frezarskie oraz stanowisko ślusarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy na terenach przemysłowych można wybudować wiatę na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy do uruchamiania i konserwacji prasy hydraulicznej wymagane są szczególne kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy budynek letniskowy realizowany w trybie zgłoszenia może posiadać aneks kuchenny oraz łazienkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak ewidencjonować wyjścia służbowe w firmie prowadzącej system elektronicznego potwierdzania obecności w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

W której kolumnie sprawozdania Rb-Z należy wykazać kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu mogą być wykonywane na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy istnieje możliwość dopuszczenia sąsiada do postępowania w sprawie przekwalifikowania gruntu rolnego na las?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy spóźnione udokumentowanie stażu do nagrody jubileuszowej skutkuje obowiązkiem jej wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego zakładu kosmetycznego na zakład fryzjerski wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pracownik przebywający na urlopie, może równocześnie świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych w tym samym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przy wypłacie następnego zasiłku można bez zgody pracownicy potrącić nadpłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy prezes spółki komunalnej może prowadzić dodatkowo własną działalność gospodarczą w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przepisy pozwalają na odbieranie od pacjentów zgody na wpisanie do kolejki oczekujących na świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy przewidują ograniczenie ilości rezygnacji pacjenta ze świadczeń, na udzielenie których oczekiwał?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy rolnik opłacający KRUS, podejmując działalność gospodarczą powinien opłacać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Filak Aga | Aktualne

Czy zawarta umowa zlecenia musi określać stałą wartość diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pobieranie krwi do badań jest wykonywaniem zawodu położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy SP ZOZ jest organizacją non profit?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy każda placówka medyczna będzie zobowiązana do posiadania Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy przepisy określają jakie zadania należą do pielęgniarki epidemiologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak zaklasyfikować dostawę towarów dokonaną przez szwedzą firmę, której miejscem opodatkowania jest Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy rozliczyć podatek należny i naliczony z duplikatu faktury dokumentującej odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy do rozpatrzenia wniosku o świadczenie wychowawcze konieczny jest prawomocny wyrok w sprawie alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy za pobyt na leczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od którego miesiąca przysługiwać będzie prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku utraty zarobku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy przy przyznawaniu stypendium szkolnego należy ponownie przeliczyć dochód w przypadku uzyskania lub utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadpłatę w składce zdrowotnej i składce na FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia wpływa na raportowanie do ZUS i US?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy transakcję opisaną w zapytaniu, firma polska może traktować jako eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy na gruncie podatku VAT zakup oprogramowania należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przedmiotową transakcję firma polska może traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wózek ręczny do transportu pionowych metalowych beczek ze spirytusem musi posiadać certyfikat ATEX?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne