Questions and answers

Czy w związku z zawieszeniem prowadzonej działalności gospodarczej - mogę ująć poniesione koszty w KPIR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może częściowo rozwiązać umowę o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający może uznać za aktualny JEDZ złożony przez wykonawcę po terminie składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy zamawiający może wielokrotnie wzywać wykonawcę do uzupełnienia różnych części JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę, a następnie ją rozwiązać w razie braku dofinansowania ze środków UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Gdzie należy dokonać odpowiednich zapisów regulujących kwestię prowizji, jeżeli firma nie tworzy regulaminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja podatku VAT w zakładzie budżetowym po centralizacji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować międzynarodowy pasażerski transport lotniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi hotelowej, jeśli faktura zostanie wystawiona na firmę z Izraela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką wartość zamówienia należy wpisać w sekcji IV.2 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje braku zaświadczenia o badaniach w aktach pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wynikną z przekazania gry dla pracownika, jak ją wycenić?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za jedną godzinę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca po otrzymaniu decyzji ZUS przyznającej świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT organizację wycieczki do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prowadzić postępowanie powypadkowe w sytuacji, gdy poszkodowany pracownik przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak sformułować warunek dysponowania przez wykonawcę odpowiednimi osobami do wykonania roboty budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak wypełnić zeznanie roczne na podstawie dokumentu Jaarograaf?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek zgłoszenia przewozu do rejestru sent e-Przewóz?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Na jakich terenach można budować ścieżki rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

W jakich sytuacjach urlop wypoczynkowy przerywa okres niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wyliczyć urlop dla pracowników zatrudnionych w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy przechowywać pusty zbiornik po paliwie ze stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Z jaką stawką VAT powinien wystawić refakturę dla swojego klienta spedytor pokrywający koszty opłaty celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę sprzedaży nieruchomości wniesionej do spółki przez Skarb Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Z jakimi uzgodnieniami środowiskowymi może się wiązać budowa instalacji do produkcji e-liquidów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy inspektor pracy może wykorzystać informacje zawarte w protokole powypadkowym przeciwko pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pomieszczenie pracy zaopatrzone w dwie bramy dwuskrzydłowe musi posiadać dodatkowe drzwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy prace szczególnie niebezpieczne przy urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane bez polecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy przepisy bhp regulują parametry wózków do rozwożenia posiłków w szpitalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rękawice ochronne muszą mieć nadrukowaną datę produkcji i okres ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzania badania stężenia czynników chemicznych na stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Kiedy zespół powypadkowy może nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy gmina może połączyć dom pomocy społecznej w jedną jednostkę budżetową ze środowiskowym domem samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy gmina może przejąć majątek strony, aby go sprzedać i opłacić jej pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy karty kierowców są przychodem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy księga bloku operacyjnego powinna zawierać wszystkie zlecone badania diagnostyczne wraz z wynikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest wprowadzenia dodatku w porze nocnej w stałej kwocie zamiast procentowego wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wysłać wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył kompletnego dokumentu opisu oferowanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zostać zobowiązany do kontrolowania rozliczania godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne