Questions and answers

Jak obliczyć wynagrodzenie za jedną godzinę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca po otrzymaniu decyzji ZUS przyznającej świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT organizację wycieczki do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prowadzić postępowanie powypadkowe w sytuacji, gdy poszkodowany pracownik przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak sformułować warunek dysponowania przez wykonawcę odpowiednimi osobami do wykonania roboty budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak wypełnić zeznanie roczne na podstawie dokumentu Jaarograaf?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek zgłoszenia przewozu do rejestru sent e-Przewóz?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Na jakich terenach można budować ścieżki rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

W jakich sytuacjach urlop wypoczynkowy przerywa okres niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wyliczyć urlop dla pracowników zatrudnionych w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy przechowywać pusty zbiornik po paliwie ze stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę sprzedaży nieruchomości wniesionej do spółki przez Skarb Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Z jakimi uzgodnieniami środowiskowymi może się wiązać budowa instalacji do produkcji e-liquidów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy inspektor pracy może wykorzystać informacje zawarte w protokole powypadkowym przeciwko pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pomieszczenie pracy zaopatrzone w dwie bramy dwuskrzydłowe musi posiadać dodatkowe drzwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy prace szczególnie niebezpieczne przy urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane bez polecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przepisy bhp regulują parametry wózków do rozwożenia posiłków w szpitalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rękawice ochronne muszą mieć nadrukowaną datę produkcji i okres ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzania badania stężenia czynników chemicznych na stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy zespół powypadkowy może nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy gmina może połączyć dom pomocy społecznej w jedną jednostkę budżetową ze środowiskowym domem samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy gmina może przejąć majątek strony, aby go sprzedać i opłacić jej pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy karty kierowców są przychodem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy księga bloku operacyjnego powinna zawierać wszystkie zlecone badania diagnostyczne wraz z wynikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenia dodatku w porze nocnej w stałej kwocie zamiast procentowego wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wysłać wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył kompletnego dokumentu opisu oferowanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zostać zobowiązany do kontrolowania rozliczania godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od wypłaconej nagrody należy odprowadzić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po zmianie wymiaru czasu pracy należy ustalić na nowo podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może udostępniać pracownikom suplementy diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownica zaraz po urodzeniu dziecka może pracować na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy rodzinie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy samochód do wywozu nieczystości płynnych powinien być wyposażony w tachograf?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość mieszkania strony ma wpływ na wysokość odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w dziale farmacji szpitalnej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym musi być zatrudniony farmaceuta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Czy w przetargu na organizację i prowadzenie kąpieliska należy żądać zatrudnienia na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w trakcie trwania umowy dopuszczalna jest zmiana regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wykonanie nowego odcinka instalacji gazowej wymaga sporządzenia projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie może składać inne doświadczenia, niż wymaga tego zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w zamówieniu na produkty kosmetyczne zamawiający może wymagać dostarczenia konkretnych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne