Questions and answers

Czy ten sam towar, który jest importowany może być jednocześnie wykazany jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy uczeń poniżej 10. roku życia może dojeżdżać do szkoły rowerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy umowa o pracę wygasa w przypadku zatrzymania pracownika na Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy VAT zapłacony do urzędu za brak potwierdzonych faktur może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2017 r. należy świadectwo pracy wystawić do dnia 30 czerwca 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy za dwie godziny nadliczbowe nocne pracownikowi samorządowemu przysługuje cały dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Do jakiej kwoty pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Ile można wypłacić komornikowi za zwykłe zajęcie, niealimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile umów na czas określony i na jaki okres możemy maksymalnie zawrzeć z tym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka jest kwota wolna od podatku za świadczenia z ZFŚS w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa metoda ustalenia miesiąca, z którym powinien zostać wypłacony dodatek z tytułu wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakie organy należy powiadomić o organizacji pikniku rodzinnego na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić kandydat na stanowisko pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak najkorzystniej sprzedać dom jeszcze nie odebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować usługę kalibracji i legalizacji zbiorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak przedawnia się przenoszenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć dokonany podczas delegacji zakup adaptera do komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyglądają podstawowe uprawnienia partycypacyjne pracowników, dotyczące obszaru warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jeżeli zasiłek stały po przeliczeniu wynosi 5 zł, to czy oznacza to, że należy go przyznać w kwocie 30 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy można utracić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy przysługuje zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa do wypłaty zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w przypadku skierowania i refundacji pobytu osoby bezdomnej w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można w innej firmie przeszkolić pracowników w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Na jakiej podstawie zamawiający ma wezwać wykonawcę do złożenia aktualnych dokumentów w procedurze odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy pracodawca powinien przywrócić pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób zmienić datę rozpoczęcia pracy w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Wymagania jakich norm powinno spełniać siedzisko biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Z jakiego okresu i jakie składniki należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia za urlop oraz odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy będzie można zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dochód z najmu liczy się przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy inspektor WIOŚ ma prawo żądać skanu lub kserokopii dokumentów w związku z zakresem kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje możliwość na uzupełnienie dokumentacji w dniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od należności za bilet autokarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy wyrównać świadczenia z funduszu alimentacyjnego na skutek podwyższenia przez sąd alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy na wykonanie kładki na rzece jest wymagane pozwolenie wodnoprawne czy zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom z UE stojaków od eksponowania naszych towarów stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy niezamortyzowaną wartość magazynu, który spłonął, można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nota księgowa za koszty odzyskania należności może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy od nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej z dzierżawy, spółdzielnia powinna zapłacić podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy opłacenie przelotu oraz hotelu przyszłemu kontrahentowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy organ ma obowiązek okazania pisemnego donosu osobie, która pobiera świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji VAT-7k za I kwartał 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca ustalając wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, może posiłkować się oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy pracownica mogła przerwać urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy różnica wynikająca z korekty VAT nierozliczonego zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż działki i hali zawsze będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy strata będzie możliwa do odliczenia w następnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne