Questions and answers

Za jaki okres powinny zostać uwzględnione godziny ponadwymiarowe w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy Pit-2 można przechowywać w aktach osobowych w części B ze względu na przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Ile będzie wynosił zasiłek okresowy w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy usługi opiekuńcze dla osoby w wieku 80 lat, która mieszka samotnie można przyznać bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób zweryfikować, czy dłużnik jest polskim podatnikiem CIT lub PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydać decyzję przedłużającą zasiłek pielęgnacyjny ze względu na COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy istnieje obowiązek uzupełnienia kodów ZUS u osób, które są od dawna zgłoszone do ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia chorobowego dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy członkowie rodziny pracowników mogą korzystać ze świadczeń socjalnych nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uczeń niepełnosprawny zawsze podlega klasyfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakich danych burmistrz powinien wymagać w zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy firma budowlana musi utwardzić teren, aby magazynować ziemię?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z pracownicą powracającą z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien podpisać świadectwo pracy dla byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można odcieki z mycia wózków odprowadzać do kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy zajęcia z logopedii można zaliczyć do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób powinny wyglądać księgowania gdy klient zwraca towar zakupiony przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy powinniśmy wycenić tylko silnik do likwidacji czy całą niezamortyzowaną wartość agregatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób ustalić nadgodziny pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT prawidłowo rozliczyć usługę wynajmu krótkoterminowego jachtu cumowanego w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów z polisą ubezpieczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy studia wyższe magisterskie pracownika samorządowego wliczają się do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie na potrzeby ustalenia odszkodowania zasądzone na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakich formalności powinna dopełnić spółka z o.o., aby po 24 miesiącach nadal mieć zawieszoną działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka data wystawienia powinna się znaleźć na dokumencie EDPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien przedstawić pełnomocnictwo od właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który otrzymał zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenia nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy podręczniki szkolne znajdujące się na stanie biblioteki podlegają inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli nie będzie już w stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne