Questions and answers

Czy umowa zlecenie, podczas okresu otrzymywania zasiłku chorobowego ze stosunku pracy będzie oskładkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy unijne stypendium stażowe, wypłacone żonie zmarłego beneficjenta, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki jawnej musi wystąpić do ZUS z wnioskiem o rentę, czy zrobi to za niego lekarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wydatki z ZFRON można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą wierzytelności podatnik powinien otrzymać informację PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zapewnienie noclegu rodzinie, u której usuwana jest usterka budowlana, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zwolnienie z PIT wpływa na obowiązek stosowania starej KŚT do końca 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do pomiaru gazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi rozwoju koncentracji i nauki szybkiego zapamiętywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu usługi rolniczej - orki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ewidencjonować korektę faktury VAT dotyczącej 2016 r. a otrzymanej w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie odsetki za zwłokę w płatności powinna naliczyć firma w przypadku braku uzgodnień w kwestii ich wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie przepisy należy stosować w przypadku wysłania pracownika do Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do wydatków kwalifikowanych wyrażonych w walucie obcej dla celów zezwolenia SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca będący studentem i jednocześnie rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Jak należy udokumentować koszty podróży służbowej właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą udziałowcowi, który posiada certyfikat rezydencji Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty VAT z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż bonów upominkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Masłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż silosów zbożowych wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towarów na rzecz firmy włoskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak ustalić czy dana osoba ma status rezydenta polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zakład pracy ma rozliczyć pracownika za zakup telefonu na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu refakturowania mediów u wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi udzielenia kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy transakcję należy uznać za dostawę w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto ponosi koszty pogrzebu osoby, która zmarła w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy naliczać odpisy amortyzacyjne od maszyny zakupionej na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownikowi samorządowemu należy się uzupełniająca odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić archiwum geologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wymiar urlopu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć po korekcie kwotę do zwrotu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób rozpisać ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie normy dźwigania ciężarów dotyczą kobiety - żołnierza zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie przepisy dotyczą wyposażenia kontenerowej stacji paliw w sprzęt przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zagrożenia dla pracowników niesie za sobą kontakt z plombami ołowianymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy wypełnić PIT-11 po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy niezapłacony PIT-8A jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy przyjęcie sprzętu na magazyn będzie skutkowało powstaniem przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy za halę do celów ogrodniczych w zabudowie zagrodowej pobiera się opłatę 14 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy zakup przez pracownika instytucji kultury płyty z filmem podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Jak firma ma rozpoznać podatek u źródła i podatek dochodowy z tytułu usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatek VAT może być KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co jest podstawą prawną ściągnięcia niezapłaconej grzywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy gmina, która nie posiada zezwolenia na gospodarowanie odpadami, może przyjąć odpadową ziemię?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest zlecenie pracownikowi pozostanie w nadgodzinach po zmianie nocnej w piątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny na brata, który przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy my jako instytucja musimy podatek od tej nagrody odprowadzić?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na terenie gruntów ornych, pastwisk i łąk (R) można postawić wieżę telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy określone zostały limity emisji izocyjanianów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podatnik powinien modyfikować raport kasowy, jeżeli nie dokonuje zwrotu pieniędzy a jedynie wymienia towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę małżonkowi pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownicy powinni wyrazić pisemną zgodę na pracę pod działaniem monitoringu w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne