Questions and answers

Czy pracownika ochrony można zatrudnić na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik może być jednocześnie na urlopie i w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy przedawnione zobowiązania względem pracowników oraz dostawców są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka polska, która wynajmuje od czeskiej spółki samochód osobowy powinna pobierać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy woda, która skrapla się z klimatyzacji i kapie na ziemię powinna być odprowadzona do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu, w którym pracują pracownicy może znajdować się kserokopiarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w przedszkolu może zostać zatrudniony sekretarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zagranicznego zleceniobiorcę można obciążać kosztami zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może zobowiązać wykonawcę do złożenia dowodów w celu potwierdzenia zatrudnienia na etat pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zatrudnienie w Urugwaju zwolni przedsiębiorcę z opłacania składek w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana funkcji planowanych pomieszczeń biurowych na laboratoryjne wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady bhp przy magazynowaniu i dystrybucji nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi sprzedaż bonu rabatowego, a jakie jego realizacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie zbiory danych osobowych ośrodek pomocy społecznej powinien zgłaszać do GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak opodatkować czynność zamiany nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać transakcje na rynku FOREX?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot składek ZUS na rzecz członka zarządu spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy ująć fakturę na rozrachunkach, w sytuacji gdy odsetki naliczono z góry na przełomie dwóch miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy odsetki zafakturowane w kwietniu mogą stanowić KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób definiować pojęcie wolnych środków w jednostkach samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wyliczyć urlop dla opiekunki osób starszych, zatrudnionej w GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Co grozi spółce za stosowanie złego kursu waluty w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy czynności wykonywane na podstawie kontraktu menadżerskiego podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochód z tzw. „mundurówki” stanowi dochód ustalany na potrzeby świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy do stażu pracy pracownika niepedagogicznego wlicza się okres urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy hotel pracowniczy usytuowany na terenie zakładu podlega ochronie akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy montaż pomnika należy traktować jako usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zalegalizować urządzenie wodne, które zostało wykonane w 2000 r. bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo umowa o pracę ulegnie przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który pracował w dniu dla niego wolnym od pracy, przysługuje inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od zwrotu kosztów używania auta pracownika do celów służbowych należy odprowadzać PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłaty za dodatkowe ubezpieczenie: OP, AP, ASS mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po ostatniej nowelizacji przepisów kobiety niebędące w ciąży mogą dźwigać tyle samo co mężczyźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik urzędu gminy może dzierżawić nieruchomość gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy przekazanie próbek kontrahentowi z poza UE rodzi obowiązek w zakresie cła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne