Questions and answers

Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać VAT z konta 133, jeżeli znajduje się na nim saldo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy zakładową podczyszczalnię ścieków należy traktować jak oczyszczalnię ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zamawiający może w razie wątpliwości wezwać wykonawcę do złożenia próbki oferowanego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności gruntu będzie miało konsekwencje w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy związek sportowy w formie stowarzyszenia jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć Segway?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować urządzenie do mycia psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować remont kutra rybackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż mąki konopnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do refaktury biletów kolejowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie akty prawne regulowały budowę przepustów drogowych przed 2000 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma wykonanie usług fotograficznych dla firmy z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane z pracy na Tajwanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na ryczałcie rozliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak opodatkować nagrody wręczone zwycięzcy w zawodach sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę o dzieło zawartą z Macedończykiem na przeprowadzenie koncertu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić pracownik z ubraniami zanieczyszczonymi substancjami niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przewóz towarów z Francji do Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup impulsów na przejazd autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę wpłaconą na poczet usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty po zmianie wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostarczenie opakowań, w których towar ma zostać dostarczony w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy i jakich pozycjach w deklaracji VAT należy wykazywać import usług oraz tzw. eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać korekty dotyczącej błędu w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie można dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach nieściągalne należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy darowizna na OSP może pomniejszyć dochód wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy fakt prowadzenia przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wpływa na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy i na jakich zasadach możliwe jest przekazanie hełmu ochronnego innemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy koszt przyłączy (gaz, energia, wodociąg) stanowią koszt podatkowy w chwili jego poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy mężczyźnie należy się zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy na delegacji potrzebna jest pieczątka potwierdzająca pobyt pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy dokonywać odpisów na ZFŚS za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy przeliczyć podstawy wymiaru zasiłków chorobowych dla pracowników po wypłacie premii rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie na emisję alkoholu etylowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu przez dwa lata na urlopie wychowawczym przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może wnosić o obniżenie czasu pracy tylko w jednej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odsetki od kredytu na zakup nieruchomości mogą stanowić koszt uzyskania przychodu związany z wynajmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy organ może odmówić zarejestrowania bezrobotnego w urzędzie pracy ze względu na stan zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy organ może ustanowić linię brzegu na odcinku dopływu do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pielęgniarka, jako samodzielny zawód, jest podporządkowana ordynatorowi i pielęgniarce oddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne