Pytania i odpowiedzi

Czy wójt może skutecznie zrzec się prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jaki sposób należy zagospodarować odpady w postaci zużytych skuterów wodnych, jachtów i łodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie dla pracownicy na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jakich sytuacjach firma budowlana nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za transport od polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób powołać dyrektora muzeum samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić dochód rodziny dla potrzeb prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakich sytuacjach dyrektor szkoły może wydać decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kiedy wykonawca ma obowiązek zaznaczenia w ofercie, że oferowany przedmiot jest objęty tzw. „odwróconym podatkiem VAT”?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Od którego miesiąca należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Co zrobić, jeżeli zamawiający zwrócił wadium w błędnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy wynagrodzenia i składki ZUS są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany udostępnić rejestr zawartych umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak interpretować art. 32 ust. 6 u.p.d.o.f., gdy dochód będzie opodatkowany zarówno w Polsce, jak i za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obliczając minimalny podatek od nieruchomości bierzemy pod uwagę wartość budynku z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nadpłacone składki ZUS można odjąć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości brać pod uwagę dochody przy ustalaniu prawa i wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak wyliczyć dochód przy ustalaniu prawa i wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Z jaką stawką podatku VAT wystawić fakturę za koszt złomowania etykiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla firmy zewnętrznej, która wykonała remont hali garażowej po pożarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy osobie pobierającej emeryturę przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kto w razie nieobecności przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do szkoły może podpisać listy przyjętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypłacić pracownikowi obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić dochód uzyskany rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wymiana słupa przelotowego P-12 na słup Orsg 12/20 jest przebudową i podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna wydawania dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy ustalając wysokość dodatku mieszkaniowego należy uwzględnić odstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku refaktury mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką kwotą gmina obciąża inne gminy za wychowanie przedszkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wody chłodzące pochodzące z procesów technologicznych będą traktowane jak ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów ustala się daty wywozu sprzętu elektronicznego w roku jego wprowadzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne