Questions and answers

Jak rozliczać zleceniobiorców z Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi przeładunkowe wykonywane na rzecz armatora morskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak w PKPiR zaksięgować fakturę, na której ujęto zakup prywatny oraz zakupy firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak w przypadku towarów instalowanych lub montowanych potraktować „przemieszczenie towarów własnych”?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wyceniać gałki i czopki, które nie zawierają antybiotyku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak zaewidencjonować składniki aktywów otrzymane przez instytucję kultury w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Kiedy należy zwrócić wadium wykonawcy, którego oferta została odrzucona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kto płaci podatek dochodowy od zapłaty wynagrodzenia, jeśli komornik wyegzekwuje pieniądze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać przychody z działalności artystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować zakup warzyw od rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "data wpływu faktury" przewidziane w strukturze JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do ceny sprzedaży środka trwałego należy doliczyć VAT, a jeśli tak to jaką stawkę należy przyjąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwa jest sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu bez konieczności opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możliwe jest opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych usług związanych z przeprowadzkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przewidzieć zmianę umowy o zamówienie publiczne, która zakładałaby zwiększenie świadczenia o połowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy należy nowe zasady zatrudnienia wprowadzić aneksem do umów, czy też w innej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy należy sporządzać dokumentację cen transferowych w odniesieniu do czynności nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy numeracja KPO musi być odrębna dla każdego odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy o kryteriach doboru do zwolnienia, należy pracownika poinformować w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy polski pracodawca będzie zobowiązany do rozliczania składek w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca musi poinformować urząd pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy pracownik może odmówić pracy w ramach nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny może odmówić zeznań co do okoliczności objętych obowiązującą go tajemnicą zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży usługi wymiany blachy trzeba zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu kupionego w Niemczech w procedurze marży należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szacowanie wartości zamówienia może opierać się na „sztucznym” dzieleniu wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługi kadrowo-płacowe można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w budynkach szkoły jest wymagane instalowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku nieuzupełnienie wniosku przez stronę organ powinien umorzyć postępowanie czy pozostawić bez rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie zmienne należy wypłacić jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zakup karnetów na siłownię dla pracowników podwykonawców będzie kosztem dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamiana lokali mieszkalnych uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy z autorami książek może być zawarta umowa o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zmiana wynagrodzenia wójta będzie wymagała zmiany uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest ewidencja zwrotu nadpłaty w następnym roku budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaka jest istota i znaczenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie badania środowiska pracy są konieczne w związku z nabyciem znakowarki laserowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakiego rodzaju kosztem podatkowym będzie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje ma ciągłość kolejnych umów zlecenia na uzyskanie dochodu liczonego na potrzeby świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie są dwa podstawowe modele form organizacji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie są kryteria oceny działań podejmowanych przez służbę bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki ma niewykazanie, nieopodatkowanie i niezafakturowanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki powoduje zastosowanie w ofercie wykonawcy niewłaściwej stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba obsługująca pogłębiarkę ssącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować w przypadku otrzymania faktury w walucie obcej za transport z krajów trzecich do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak księgować faktury otrzymane w miesiącach wcześniejszych niż powstał przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować złożoną w bieżącym roku korektę zeznania CIT-8 za rok 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak od 1 stycznia 2016 r. opodatkować grunty oznaczone jako B-RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować zwrot kosztów prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadpłatę zwróconą przez leasingodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak sformułować sentencję decyzji zmieniającej w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne