Questions and answers

Jak przeprowadzić klasyfikację ucznia klasy II szkoły podstawowej, którego absencja wynosi ponad 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką dyplomowaną, która jest w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ustalać status rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić odpłatność za media w wynajmie świetlic wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka po spełnieniu kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiej daty zostaje ustalona piecza zastępcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy nie wypłacać świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakich sytuacjach można nie zaksięgować faktur kosztowych spornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej formie powiadomić PIP i prokuraturę o ciężkim wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej sposób organ powinien dokonać zmiany formy świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości należy przyznać zasiłek okresowy, jeżeli złożył wniosek razem z wnioskiem o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć emisję czynnika chłodniczego z oziębiacza stosowanego w sprężarkowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

W którym momencie zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy budynek gospodarczy, wnioskowany w trybie zgłoszenia, może posiadać aneks kuchenny, łazienkę oraz antresolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy buty ze świecącą podeszwą ładowane przez USB są sprzętem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy datą dostawy jest data wyprowadzenia z komunikatu IE599?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego powinien być wykorzystany jednorazowo w wymiarze 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dygestorium podlega okresowym przeglądom?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy istnieje możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy komplementariusz nierezydent podlega składkom zdrowotnym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT na podstawie otrzymanego od agencji celnej dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na podstawie informacji o wykreśleniu kontrahenta z KRS możemy skorygować VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na prasowanie i belowanie odpadów należy uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel po przebytym zwolnieniu lekarskim przed pójściem na urlop bezpłatny powinien zrobić badanie kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niezatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą może być podstawą cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu winy pracodawcy jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy odszkodowanie za pojazd wycofany z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłacanie za zleceniobiorców kosztów uczestnictwa w targach generuje po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy oświadczenie siostry pensjonariusza DPS jest wystarczającym, aby zabrać brata z DPS w celu zapewnienia mu opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy podczas pracy pod digestorium, które posiada opuszczaną przesłonę szklaną, laborant powinien stosować okulary ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podjęcie pracy ma wpływ na wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy położna potrzebuje zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek informowania go o podjęciu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, jeśli zaszła w kolejną ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rodzice mają prawo nie zgodzić się na podanie urodzonemu noworodkowi witaminy K, antybiotyku lub innych substancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy spółka jawna będąca komandytariuszem może prowadzić PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy sprzedaż wybudowanego hotelu można opodatkować stawką 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy śniadanie opłacone w ramach usługi hotelowej może korzystać ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczone poza terytorium RP usługi niematerialne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi projektowe elektroniczne on-line dla firmy z Norwegii należy wykazywać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy właściciel powinien dokonać likwidacji rowu, który samoistnie zanikł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne