Questions and answers

Czy dział spadku należy zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy karę umowną można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty upomnienia w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego wygasają?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy montaż instalacji przeciwpożarowej dla podwykonawcy wymaga zastosowania procedury odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy dokonać wyrównania dodatku stażowego od dnia zatrudnienia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom wyjeżdżającym na zieloną szkołę z uczniami należy zapłacić za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieskorzystanie z 14-dniowego urlopu może pozbawić pracownika prawa do urlopówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy okres stażu w urzędzie miejskim ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy ośrodek wypoczynkowy może być środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości może być przeniesiony na dożywotniego użytkownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy pośrednictwo w sprzedaży detalicznej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik, który przerwał służbę przygotowawczą, powinien zwrócić pracodawcy wypłaconą odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przychód z dzierżawy nieruchomości można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przy kompensacie należności z tytułu dostawy środka trwałego z ratą kredytu należy dokonać korekty RPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spawanie rurociągów na statku będzie podlegało odwrotnemu obciążeniu czy stawce 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż jednej nieruchomości ma wpływ na współczynnik proporcji odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy umowa o dzieło podlega składkom ZUS, jeśli w tym samym czasie trwa umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy urząd gminy może samodzielnie ponieść wydatek na obiekt, który jest własnością instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy użyczenie mieszkania w celu wynajmu na cele mieszkaniowe wywołuje skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wartość początkową komputera należy powiększyć o zainstalowane w nim oprogramowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w karcie badań i pomiarów czynników szkodliwych można wypisać pomiary z wszystkich linii produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w liceum zaocznym dla dorosłych można warunkowo promować słuchaczy na wyższe semestry?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej należy wezwać wykonawcę do potwierdzenia aktualności złożonych z ofertą dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wspólnicy za korzystanie z samochodów powinny naliczać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy podawać wykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wskazać rodzaj umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy wydatek na ubranie zakupione dla przedstawiciela handlowego można zaksięgować w koszty firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydatki na nabycie licencji można ująć w kosztach podatkowych w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w związku z pomniejszeniem podstawy urlopowej, należy pracownikowi wyrównać minimalne wynagrodzenie za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zamawiający może zwiększyć wartość tylko jednego z pakietów stanowiących przedmiot umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności bez dopłat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gdzie rozliczyć obywatela Niemiec, wykonującego pracę w Polsce i USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup usługi promowej transportu towarów od innej firmy z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy budowie domu pielgrzyma?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie kwestie podatkowe trzeba wziąć pod uwagę przy emisji obligacji przez spółkę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak obliczać terminy do udzielenia wyjaśnień przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Baranowska Agata | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż towaru na rzecz klienta ze Szwecji, jeśli odebrał on towar osobiście?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe naliczone za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować wpłaty długoterminowe z tytułu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak udzielić zamówienia na wymianę wodociągu i przebudowę drogi w ramach jednej ulicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak ujmować w księgach budżetu udziały JST w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jak w PKPiR zaksięgować wartość rozdanych klientom katalogów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć wynagrodzenia za styczeń wypłacone w pierwszym dniu lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne