Pytania i odpowiedzi

Czy środki znajdujące się na tzw. "rachunkach uśpionych" podlegają egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy można wyciąć drzewa niezgodnie z UPUL, aby umożliwić remont gazociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prezydent miasta posiada kompetencje do rozstrzygania o ważności umowy notarialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy pojęcia instalacji i emisji z Prawa ochrony środowiska są zgodne z dyrektywą IED?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak często spółka jest zobowiązana do wykonywania zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić, gdy odwołanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej nie zostało wniesione przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy oddział "zerówkowy" można zaliczyć do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem religii zatrudnionym w wymiarze 10/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce należy się urlop uzupełniający za cały okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy filia szkoły podstawowej powinna posługiwać się osobną pieczęć okrągłą do podbijania świadectw szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaki wymiar pensum powinien realizować nauczyciel zatrudniony na stanowisku oligofrenopedagoga?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakim terminie należy przeprowadzić rekrutację do przedszkola, którego otwarcie zaplanowane jest na grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy po powierzeniu pracownikowi dodatkowych obowiązków należy go skierować na wstępne badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Komu i kiedy należy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposob skorygowac dokumenty rozliczeniowe przesłane do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy podatnik sporządzający wnioski o dotacje ma obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy obowiązują listy obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy uzasadnić wprowadzenie zadaniowego czasu pracy na potrzeby ewentualnych kontroli organów nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo stosować przepis art. 15c ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy były zleceniobiorca może wystawiać byłemu zleceniodawcy faktury i opłacać preferencyjne składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak obliczyć średni wymiar zatrudnienia w miesiącu kiedy w szkole zmianie ulega wymiar zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w umowie o wykonywanie usług montażowych stosuje się zwrot poniesionych kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy szkoła może zostać bez kadry kierowniczej w czasie ferii zimowych

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak przeprowadzić księgowania skradzionego środka trwałego oraz wyroku wraz z odpisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszt własny sprzedaży żwiru wraz z transportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy ująć w księgach ujawniony błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy prawidłowe jest określenie "kopia" dla dokumentu pracowniczego będącego drugim egzemplarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej może realizować godziny z doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stratę i dochody z certyfikatów inwestycyjnych można rozliczyć razem z dochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy centrum handlowe będzie mogło być otwarte w dni wyłączone z handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy doliczyć średnią urlopową z tytułu pracy w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy starosta może zezwolić na zbieranie odpadów na terenie, na którym nielegalnie zdeponowano odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wykup godzin w celu nauki jazdy samochodami ciężarowymi podlega zwolnieniu z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych otrzymaną decyzję wymiarową w podatku VAT za lata 2007-2008?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie odwołania od decyzji ustalającej linię brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jakie obowiązku wobec ZUS i pracownika ma pracodawca w związku z przejściem pracownika na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy po utracie statusu osoby niepełnosprawnej należy proporcjonalnie ustalić dodatkowym urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakich instalacji dotyczą konkluzje BAT w zakresie spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy złożenie deklaracji VAT kwartalnej zamiast miesięcznej wiąże się z ryzykiem nałożenia sankcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne