Pytania i odpowiedzi

Jak należy prawidłowo księgować przychód na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy jednostki budżetowe są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek podawania okresu wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie przyjąć godziny do rozliczenie delegacji zagranicznej, rezerwacji czy faktycznie odbytego wylotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można przeprowadzić wywiad alimentacyjny z dziećmi celem uzyskania współfinansowania za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy podatnik może zastosować zwolnienie w sprzedaży budynku, jeśli poniósł wydatki na jego adaptację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć usługę z tytułu importu usług, jeśli płatność za usługę następuje w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej podstawie może sprzedawać alkohol w sklepie internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Z jakim podatkiem VAT należy wystawić fakturę za usługi remontowo-budowlane wykonane na terenie Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na pracę w równoważnym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy twórca strony internetowej może korzystać z autorskich kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uległy zmianie wnioski o zmianę wpisu do KRS, czy należy posługiwać się tymi samymi co w ubiegłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wpływy z tytułu otrzymanego ryczałtu za zatrudnianie więźniów należy uwzględnić w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy rozliczać faktury korygujące w rejestrze sprzedaży i pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik rozpoczynający działalność w zakresie obsługi wierzytelności podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować materiały przeznaczone na usunięcie usterki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana dostawa w dacie otrzymania zaliczki, wedle stawki VAT 23% czy 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym szkoła podstawowa powinna przeprowadzić rekrutację do świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy ZUS może wydać decyzję o zaprzestaniu potrącania składki zdrowotnej z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaki jest stan prawny decyzji starosty o zezwoleniu na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy przygotowywanie złożenie gniazd komputerowych może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2019 r. możliwa będzie wypłata wynagrodzenia w formie czeku gotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ może ograniczyć pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Od kiedy ewentualnie przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak wystawić korektę INF-U w związku z pomyłką w zakresie NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Z jakim podatkiem VAT należy wystawić fakturę za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy środki z funduszu rezerwowego instytucja kultury może wykorzystać na pokrycie bieżących wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy zbiornik na nieczystości ciekłe do 10 m3 musi mieć odpowietrzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Które dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wliczyć do podstawy do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak należy wycenić grunt, zasiewy oraz maszyny rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak wykazać w Rb-27S dochody otrzymane i wykonane z tytułu dotacji z budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy obliczyć rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dla leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co jest biomasą w świetle dyrektyw MCP i LCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wysokość nagrody jubileuszowej pracownika jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kiedy w związku z rozszerzeniem działalności podatnik powinien zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik powinien ewidencjonować refaktury za media oraz faktury za najem na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dla linii złożonej z maszyny ze znakiem CE i elementu bez niego należy uzyskać to oznaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można dokonać korekty rocznej VAT, jeżeli wskaźnik z 2,76% zmienił się na 3,60%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy strony umowy mogą odstąpić od wystawienia faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż niezabudowanych działek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dotacja z urzędu pracy jest zwolniona z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest różnica między mieniem gminnym a mieniem komunalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne