Questions and answers

Co należy wykazywać do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy bank może żądać umowy dotyczącej współpracy pomiędzy pośrednikami kredytowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy dofinansowanie "wczasy pod gruszą" można przyznać rodzinie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy jeden dzień strajku nauczyciela należy odliczyć od świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można rozliczyć faktury dostarczone przez prezesa z jego zaliczką bez dokumentu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można ustalić kierunek rekultywacji dla terenu, na który właściciel nie posiada jeszcze koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można wykonywać dwa etaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy na podstawie dokumentacji KRUS pracodawca może wliczyć pracownicy do stażu pracy okresy pracy na roli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy oddział firmy zagranicznej działający na terenie Polski może skorzystać z 15% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ powinien wskazać w tytule wykonawczym na grzywnę również nowego właściciela udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący piły i odśnieżarki spalinowe powinni posiadać dodatkowe uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy przekazanie do centrum utylizacji zużytych urządzeń należy uwzględnić w deklaracji VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy realizacja projektu unijnego może być realizowana w ramach istniejącego stosunku pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rodzinie zastępczej przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy skorygowany podatek VAT powiększy wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka zajmująca się udzielaniem pożyczek pod zastaw (lombard) podlega obowiązkowi badania sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy SP ZOZ musi powołać na wniosek sądu okręgowego komisję lekarską, której celem będzie ocena stanu zdrowia skazanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy wybór projektanta można potraktować jako odrębne zamówienie od robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakup wyposażenia za środki pochodzące z urzędu pracy uzyskane z EFS może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa umorzenia należności z tytułu dochodów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja opłaty licencyjnej w pierwszym roku użytkowania programu komputerowego oraz w latach następnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa opłaty abonamentowej wnoszonej na rzecz Pokuratorii Generalnej RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kary porządkowej nałożonej na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaka jest wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka stawkę VAT obowiązuje na miód naturalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką kwotę na realizację zamówienia powinien podać zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie czynności powinien wykonać podmiot, aby sprowadzać do Polski odpady o kodzie 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia przy umowie o świadczenie usług zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do udzielenia zamówienia, które obejmuje usługi społeczne oraz inne usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty prac naprawczych pod rozpoczętą inwestycję przez innego wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować urządzenie, które w wyniku przepięcia prądu spłonęło?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpływy gotówki na konto spółki X, które należą do spółki A?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony, który wykorzystał ferie zimowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup vouchera od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Komu przysługuje i w jakiej kwocie zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto powinien kierować na badania lekarskie pracownika agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jakim zakresie rzeczoznawstwo samochodowe może podlegać zwolnieniu z VAT od 01.07.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób udzielić nauczycielce urlopu okolicznościowego, która realizuje etat w zespole szkół i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jakim stopniem medycznym/zawodowym mogą pełnić dyżury lekarze na oddziale medycyny paliatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy administrator jest dla spółdzielni nabywcą usługi, czy też faktury powinny być wystawiane na gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy emerytura otrzymywana z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu tylko w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zawarcia umowy o dostawę energii do oświetlenia dróg na jej terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy instytucja kultury może skorzystać z 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy poruszające się części maszyn są maszynami w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne