Questions and answers

Czy szpital psychiatryczny ma obowiązek przekazać GOPS, na wniosek jego kierownika, dane dotyczące leczenia pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy samochód wynajmowany spółce podatnik może rozliczać na ryczałcie i z jaką stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości uzyskanej w ramach przewłaszczenia na zabezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy fakturę należy ująć w książce przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie zagrożenia istnieją na stanowisku sprzedawcy w sklepie spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki jest limit odprawy z tytułu zwolnień grupowych umów wypowiadanych na przełomie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Ile może dodatkowo zarobić osoba pobierająca emeryturę mundurową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak przeliczyć dochód do świadczeń rodzinnych i wychowawczego z gospodarstwa rolnego nabytego w trakcie roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy skazanemu zatrudnionemu w firmie produkcyjnej na podstawie skierowania należą się większe porcje żywnościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki poziom hałasu na stanowisku pozwala pracować w nim 8 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku wykonania konstrukcji stalowej obiektu wraz z montażem na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakiej formie zamawiający ma dokonać poprawy oczywistych omyłek rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy pracownikom przysługuje wypłata diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak najkorzystniej przekazać wspólnikom nieruchomości będące własnością spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ponadwymiarową pracę nauczyciela akademickiego można rozliczać umową zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy robić korektę JPK do korekty deklaracji dotyczącej mylnej klasyfikacji kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy praca na umowę zlecenia w święto przypadające w sobotę odbiera prawo do odbioru dodatkowego dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w związku z przywróceniem pracownika do pracy należy unieważnić wydane świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy limity umów na czas określony mają zastosowanie do pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wydać decyzję o odpłatności za dps w przypadku zgonu osoby, która tam trafiła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy asesorowi przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie przesłanki musi spełnić zamawiający, aby udzielić zamówień dodatkowych na dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Z którego uprawnienia skorzysta pracownik posiadający prawo do emerytury pomostowej oraz renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy od 2018 r. w jednostkach samorządowych zmienia się termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy samobilansujący się oddział powinien mieć odrębny ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie należy podać informację o pracy na wysokości do 3 metrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą likwidacja spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy emeryt ma prawo do ponownego przeliczenia świadczenia na podstawie art. 183 ustawy o emeryturach i rentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy organ podatkowy może odmówić wszczęcia postępowania z uwagi na zasadę trwałości decyzji ostatecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zobowiązanie do zapłaty podatku od spadków dotyczące nieruchomości położonej we Włoszech przedawnia się?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przedszkole może posiadać oddział zlokalizowany poza miejscowością stanowiącą siedzibę przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie zapisy w procedurze przeszukiwań pracowników nie naruszają ich dóbr osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy rozpoznać przychody z tytułu usług montażu instalacji ze zobowiązaniem do odkupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi jednostki oświatowej przysługuje nagroda jubileuszowa w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony do realizowania godzin z tytułu projektu unijnego może korzystać ze świadczeń ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczać termin przedawnień dla zobowiązań wobec ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

jak opodatkować sprzedaż udziałów zagranicznej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy użytkowanie wody z odwodnienia kopalni odkrywkowej na potrzeby zakładu przetwórczego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż działki powstałej z podzielenia większej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty w spółce cywilnej po śmierci jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować refakturowanie kosztów energii i wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób śmierć wspólnika wpływa na rozliczanie się z fiskusem przez żyjących wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak umorzyć zaległość z nienależnie pobranego zasiłku pielegnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości powinno być wliczane do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy zamawiający może zmienić po wyborze oferty postanowienia umowy w zakresie podziału płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jak należy liczyć wysokość wieży telefonii komórkowej - od terenu czy samej konstrukcji wieży bez fundamentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jakim terminie SKO powinno rozpatrzeć ponaglenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w części dotyczącej udostępnienia dokumentów postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne