Questions and answers

Kto powinien opracować i wprowadzić do stosowania regulamin świetlic wiejskich, które gmina przekazała umową użyczenia centrum kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Kto powinien złożyć do ZUS dokumentację potrzebną do udzielenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto winien być adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. przedszkole czy dyrektor przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Które usługi powinny być wliczone do SAD w przypadku odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakich przypadkach podatnik może sporządzić remanent w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej dacie należy wykazać w księgach skutki ugody w postaci rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wystawiać zbiorcze świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

W jaki sposób należy udzielić nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy budowa parkingu wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy długotrwała choroba syna wnioskującej stanowi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy JST jest zobowiązania do pobierania należności z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy kąt nachylenia facjat powinien być brany pod uwagę jako połać dachowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można odmówić przyjęcia na wizytę pacjenta, który nie chce posługiwać się wydaną przez przychodnię kartą ID?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można unieważnić wybór społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy należy zmniejszać diety w przypadku zapewnienia kanapek na szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obowiązkowi rejestracji podlegają transakcje związane z ustanowieniem oraz zwolnieniem kaucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika równowartość odzieży, obuwia, ochronników słuchu itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może przejść do innego działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy przydzielenie emerytowi dofinansowania do tzw. "wczasów pod gruszą" musi być przez niego udokumentowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy serwis może wykorzystać części ze sprzętu dostarczonego przez klienta do naprawy innych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy umycie zabrudzonych opakowań umożliwia poddanie ich procesowi recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy uraz stawu kolanowego z otarciem naskórka w wyniku upadku jest podstawą do przyznania zasiłku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wartość rezerwy powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku obniżenia kursu należy wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia wymaga dokonania zmian w treści umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż kawy i herbaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży samochodu z działalności gospodarczej jako towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na prawo do świadczenia wychowawczego ma zaprzeczenie ojcostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku zapłaty składek za pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki wpływ na pobrane już świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma obniżenie kwoty alimentów przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownicy, której zmienił się wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak na paragonie fiskalnym powinno brzmieć określenie dotyczące pobierania opłaty za koszt wysyłki towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak poprawnie liczyć dochód rodziny na potrzeby świadczenia wychowawczego, jeżeli doszło do zmiany składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania robót rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo spółka powinna ująć w sprawozdaniu i rozliczyć premie inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia z obcokrajowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy można ustalać koszty podatkowe w oparciu o wartość godziwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest pracodawcą kierownika podmiotu leczniczego utworzonego przez uczelnię medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne