Questions and answers

Czy praca na wysokości powyżej 2 m na drabinie zamocowanej do ściany jest zgodna z wymaganiami bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy specjalistyczne urządzenie medyczne jednorazowego użytku jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż rozpoczętej budowy domu może zostać potraktowana jako działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadectwo pracy przysługuje pracownikowi po okresie próbnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wstępne oświadczenie w JEDZ może stanowić podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w zamówieniu na dostawę książek do bibliotek szkolnych można stosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy w związku z przebudową instalacji solarnej należy wystąpić o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakup usług pośrednika nieruchomości za granicą należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien udzielić informacji na wniosek PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien udzielić informacji na wniosek sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zwrócony przez klienta wadliwy towar może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Gdzie prawidłowo należy ująć podatek ryczałtowy 19% od dywidendy zapłacony przez płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa symulacji komputerowej pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jaka wartość należy przyjąć dla celów VAT w przypadku różnej ceny w akcie notarialnym i na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń w postaci wyciągów bankowych i raportów kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż udziałów w spółce-córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie świadczenia można wypłacać menedżerowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakim kryterium należy się kierować przyjmując dzieci do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak liczyć dochód w przypadku zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować środek trwały w 100% zamortyzowany wniesiony do spółki jako podniesienie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak połączyć świadczenie wychowawcze z innymi świadczeniami przysługującymi w związku z wychowywaniem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż stali nierdzewnej dokonaną na rzecz ukraińskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT zakup paliwa na terenie UE dokonywany przy użyciu kart OMV?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe w przypadku faktoringu z regresem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych umowę o przejęcie długu - kredytu udzielonego na 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczać dochód na świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy czas szkolenia wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy należy wydać decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy organ powinien zawiadomić szpital o przedłużeniu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy w PKPiR ujmować składki na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Komu przysługuje świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować paliwo znajdujące się w baku sprzedawanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usług prawnych z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy biuro podatkowe powinno usuwać dane osobowe klientów, z którymi zakończyło współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe może ponieść konsekwencje za pomoc w wyprowadzaniu nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dealer samochodowy jest zobowiązany do opłaty akcyzy od olejów silnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy ewidencja przebiegu pojazdu spełnia wszystkie wymogi dla dowodu księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy inwestor, który zwiększa wielkość produkcji powinien przeprowadzić procedurę oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w nabywaniu paliwa do różnego rodzaju kanistrów na stacjach paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kaucja zwrócona fundacji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na dziecko chore na mukowiscydozę przysługuje większa subwencja oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy na żądanie strony organ nadzoru budowlanego musi określić koszty naprawy uszkodzonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nieodliczony VAT można ująć w kosztach uzyskania przychodu w sytuacji, gdy podatnik miał prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy obowiązek podatkowy przy WNT występuje w momencie otrzymania ostatniej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opisując przedmiot zamówienia zamawiający może wprost określić nazwę handlową zamawianych nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy organ jest związany treścią planu nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne