Questions and answers

Jak udokumentować wywóz przysłanych wcześniej na proformie elementów do zamontowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Komu zespół interdyscyplinarny może udostępnić dokumenty zgromadzone w ramach procedury Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Co decyduje o wliczaniu premii do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy budowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego na działce rolnej w ramach siedliska wymaga decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy darowizna w postaci kotłowni stanowi dla spółdzielni mieszkaniowej przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do sprzedaży tulei tekturowej należy stosować stawką podstawową, czy odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy firma, która wykonuje prace budowlane, aby prowadzić skup odpadów, powinna uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy informacje zawarte w kalkulacji ceny mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy inspektor pracy może nałożyć mandat na pracownika bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Zasada Jarosław | Aktualne

Czy koncentratory tlenowe wykorzystywane w celach rehabilitacyjnych są sprzętem elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy mam prawo odliczyć VAT z faktury za obklejenie kampera i przyczepki reklamą innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można wystawić fakturę po dacie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę na okres próbny z opcją przekształcenia na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy osoba posiadająca tytuł technika bhp może być zatrudniona na stanowisku inspektora ds.bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy późniejsze powstanie zaległości w podatku VAT wyłącza zastosowanie procedury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, który pozostaje zatrudniony na podstawie umów terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracodawca w czasie przestoju może udzielić w ciągu roku urlopu w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi pracującemu w równoważnym czasie pracy można zaplanować pracę w dniu ustawowo wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przy WNT części samochodowych przysługuje prawo odliczenia 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy użytkując rusztowanie na wysokości poniżej 2 m, należy dokonać odbioru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Zasada Jarosław | Aktualne

Czy wydatki na zakup znaczków pocztowych można ująć w PKPiR na podstawie zestawienia wydanego przez pocztę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zawarcie porozumienia w sprawie zasad stałej współpracy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana przekroju drogi w stosunku do wydanej decyzji środowiskowej wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy z pracownikiem, który pracuje zdalnie, powinna być zawarta umowa na używanie własnego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak amortyzować logo zakupione wraz z przedsiębiorstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być objęta sprzedaż szkołom zestawów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować do budynku przekazanego w posiadanie zależne szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała transakcja zwrotu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który nie odebrał dnia wolnego za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie pracownika, wynagradzanego stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż udziałów spółki z o.o. osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować wniesienie udziałów aportem przez osoby fizyczne do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak śmierć pracownika wpływa na bieg okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak w wywiadzie zawodowym N-10 określić czas ekspozycji na czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy umowa zlecenia posiada cechy charakterystyczne dla stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć likwidację przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co należy uczynić, gdy wnioskodawca, mimo wezwania, nie uzupełni podania o udostępnienie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Nieaktualne

Czy biegły rewident ma obowiązek udostępnienia spółce dokumentów roboczych z badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dzierżawcę należy traktować jak współwłaściciela gruntu, w przypadku gdy właściciel chce wyciąć drzewo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy klamry złazowe należy wyposażyć w pochwyty wyprowadzone ponad poziom wejścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające przewodniczącemu związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy podlega ochronie przed egzekucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne