Pytania i odpowiedzi

Nowość Czy przy zakupie należy stosować oznaczenie marży w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Nowość Czy ogłoszenie o wyniku postępowania należy publikować w miniPortalu lub Biuletynie Informacji Publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Nowość Czy obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pracy są uzależnione od wysokości obrotu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Nowość Czy padaczka jest powodem do skierowania pracownika na dodatkowe badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Nowość Czy organizacja wyposażania pracowników w obuwie ochronne kategoria S3 lub S1P jest dopuszczalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Nowość Czym należy się kierować przy ustalaniu tożsamości rodzajowej w przypadku wydawania pozwoleń wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Nowość Na jakiej podstawie można żądać od pacjenta informacji o wybranej przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Nowość Czy umieszczenie na pendrivie logo Galerii kwalifikuje właściciela jako wprowadzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Nowość Czy można połączyć podstawowy system czasu pracy z ruchomym czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Nowość Jak obliczyć dotację na jednego ucznia dla szkoły policealnej opieki medycznej stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Nowość Jak opodatkować podatkiem VAT wynagrodzenie dla stowarzyszenia świadczącego usługi reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Nowość Jak opisywać w ewidencji czasu pracy urlop rady prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Nowość Jak należy obliczyć wysokość dodatku stażowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Nowość Jak prawidłowo rozliczyć usługę szkoleniową zorganizowaną dla kontrahenta z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Nowość Jak liczyć okres zasiłku chorobowego, jeśli niezdolność powstała na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Nowość Czy pełnomocnik powinien wystawić fakturę korygującą zerującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Nowość Czy zakład musi spełniać w odniesieniu do ścieków tylko warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Nowość Jak ustalić moment powstania przychodu na gruncie CIT przy sprzedaży na póbę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Nowość Czy w prezes spółki może być jednocześnie poszkodowanym i członkiem zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Nowość Czy stowarzyszenie może wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Nowość Czy można wystawić fakturę do paragonu bez NIP dla zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Nowość Czy firma, która usunęła azbest dopiero w tym roku, powinna zmienić zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Nowość Czy różnice kursowe wpływają na wartość początkową środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Nowość Czy od faktury za wcześniejszy wykup spółka może odliczyć 50% czy 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Nowość Czy podatnik może stosować stawkę 0% VAT do transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Nowość Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych porzucony przez klienta towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Nowość Jak przedsiębiorca powinien obliczyć kwotę, którą należy przeznaczyć na kampanie edukacyjne za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Nowość Czy możliwe jest stosowanie procedury OSS w trakcie kwartału?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Nowość Czy wstępny projekt podziału działki może być sporządzony na mapie ewidencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Nowość Kiedy należy rozpoznać moment podatkowy dla faktury korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Nowość Kiedy dokonać korekty WNT z uwagi na pomyłkę w cenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Nowość Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Nowość Czy odszkodowanie otrzymane od firmy transportowej należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Nowość Jakie zajęcia z zakresu rewalidacji może wykonywać wolontariusz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Nowość Jak potraktować wykonanie utwardzenia z masy bitumicznej, gdzie urządzono tor kartingowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne