Questions and answers

W jaki sposób udzielić nauczycielce urlopu okolicznościowego, która realizuje etat w zespole szkół i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jakim stopniem medycznym/zawodowym mogą pełnić dyżury lekarze na oddziale medycyny paliatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy administrator jest dla spółdzielni nabywcą usługi, czy też faktury powinny być wystawiane na gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy emerytura otrzymywana z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu tylko w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zawarcia umowy o dostawę energii do oświetlenia dróg na jej terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy instytucja kultury może skorzystać z 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy poruszające się części maszyn są maszynami w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzedaż nawigacji samochodowej powoduję utratę prawa do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stawka żywieniowa w stołówce MOW może różnić się w zależności od dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy ważność testów psychometrycznych jest zachowana mimo nawiązania stosunku pracy z nowym pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy w przypadku jednej nieruchomości można dwukrotnie dokonać jej wyceny przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w przypadku realizacji zadania publicznego można skorzystać środków finansowych pochodzących od beneficjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wydatki poniesione na utwardzenie placu mają charakter ulepszeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykonywanie umowy agencyjnej powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wyrównanie zasiłku chorobowego stanowi dochód rodziny ustalany na potrzeby zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja wydatków poniesionych w związku z zakupem upominków na Dzień Dziecka dla pacjentów SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać karty odzieżowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jakie podatki należy zapłacić przy wnoszeniu wkładu do spółki z o.o. w postaci know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak najkorzystniej na gruncie VAT wycofać budynek z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy ująć księgowo fakturę od notariusza, która zawiera opłatę PCC i sporządzenie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obywatel USA powinien opodatkować najem nieruchomości położonej na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura zgłoszenia wypadku pracownika w czasie drogi z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo należy księgować operacje wynikające z umowy faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo należy ująć w księgach faktury zakupu, gdy daty wystawienia, sprzedaży i otrzymania są różne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę otrzymaną po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszty upomnień i koszty postępowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakupiony wyrób gotowy w pełnej księgowości przy użyciu konta 401?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak przeprowadzić klasyfikację ucznia klasy II szkoły podstawowej, którego absencja wynosi ponad 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką dyplomowaną, która jest w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ustalać status rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić odpłatność za media w wynajmie świetlic wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka po spełnieniu kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiej daty zostaje ustalona piecza zastępcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy nie wypłacać świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można nie zaksięgować faktur kosztowych spornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej formie powiadomić PIP i prokuraturę o ciężkim wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakiej sposób organ powinien dokonać zmiany formy świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości należy przyznać zasiłek okresowy, jeżeli złożył wniosek razem z wnioskiem o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć emisję czynnika chłodniczego z oziębiacza stosowanego w sprężarkowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W którym momencie zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne