Pytania i odpowiedzi

Jak na gruncie VAT rozgraniczyć krótkotrwałe zakwaterowanie i wynajem na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi do obsługi ładowarki Multione 10.8 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaka podstawa prawna powinna znaleźć się na karcie oceny pracy nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Kto decyduje o wyborze dziennika dla specjalisty w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy refakturach z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownicy można doliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej opracowuje się instrukcję kancelaryjną w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przedterminowe zakończenie umowy leasingu oraz zwrot przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto powinien być stroną postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek korekty rocznej preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka A musi zapłacić podatek CIT od transakcji wymiany udziałów spółki B na udziały spółki C?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma spółka A kupując udziały w spółce B i spółka C sprzedając te udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szpital można uznać za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest procedura przekazania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może na zastępstwo powierzyć innemu nauczycielowi stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zaznaczać na mapie obszar oddziaływania przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy powierzenie obowiązków komendanta straży gminnej następuje w drodze zarządzenia wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy stażysta może wykonywać prace, w których używane są substancje mutagenne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód w sprawie zasiłku celowego lub okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak obliczyć bieg okresu ochrony przedemerytalnej pracownika urodzonego w 1957 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy nabycie usługi zagospodarowania odpadów stanowi import usług i jaką stawkę VAT należy zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych po uchyleniu art. 24d PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować koszty zakupu artykułów spożywczych do sekretariatu w SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć podstawę do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy przy leasingu finansowym należało korygować koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy są określone terminy w jakich podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany udzielić RPP żądanych informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jaki dokument potwierdza przeszkolenie zawodowe pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy osoba uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego powinna nadal mieć opłacane składki w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dochód z umów o dzieło zawartych w okresach miesięcznych należy uznać za dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak obliczyć długość i szerokość pomostu w kształcie litery T na potrzeby zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki jest organ odwoławczy od decyzji nakładającej opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy wydzierżawiający jest stroną w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy organ jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie urlopowania z OPS i zwolnienia za ten czas z odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy standardem emisyjnym a standardem jakości środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy praca w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne