Questions and answers

Czy dla korekty VAT w eksporcie ze stawki 23% na 0% konieczne jest wystawienie faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do dostawy konstrukcji stalowej z montażem należy stosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma, która zajmuje się koszeniem wałów przeciwpowodziowych, może przekazywać odpady zielone rolnikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy instalacja gazowa wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy korekta deklaracji po czynnościach sprawdzających uratuje podatnika przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy koszty konkursu będą KUP dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na zakup żywności na kolejne miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na mapie lokalizacji złoża kopaliny powinny znajdować się nazwy złóż sąsiednich, czy tylko ich kontury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy nieuregulowana opłata śmieciowa może stanowić nadpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa cennego przyrodniczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pośrednictwo ubezpieczeniowe pozostaje zwolnione z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na wymianie transformatorów wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przy leasingu typu smartplan należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenie usług dźwigowych jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa leasingu jest tytułem prawnym do instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wykup akcji podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w zakładzie kosmetycznym można wprowadzić równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji urządzenia wodnego wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować redakcję i korektę książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia fitness i aerobiku, które są świadczone przez Dom Kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na cudzoziemcach przystępujących do istniejącej spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie zachowanie pracownika może uzasadniać nieuznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak podatnik powinien opodatkować sprzedaż towaru otrzymanego nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z praw do projektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakich kontach księgowych powinien zostać ujęty wydatek tytułu podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Z jaką stawką VAT komornik litewski winien wystawić fakturę na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca złożył ofertę na niewłaściwą część postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy aporty wnoszone do spółek kapitałowych podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy fundacja ma prawo złożyć uproszczone sprawozdanie za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy gmina musi prowadzić rejestr zgłoszeń wycinek oraz wydanych decyzji odmownych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy istnieje możliwość połączenia 8 wspólnot mieszkaniowych w jedną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy jednostka budżetowa ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od nagrody wypłaconej Komendzie Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy możliwe jest zastosowanie odwrotnego obciążenia, gdy zlecenie prac wykonawcy odbyło się nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy notą korygującą można zmienić dane nabywcy (spółka B zamiast spółki A) i czy ma to wpływ na korektę JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odpis aktualizujący powinien obciążyć fundusz z aktualizacji wyceny czy też wynik bieżący?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy osoba fizyczna, która odsprzedała działkę deweloperowi jest zobligowana do wystawienia faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może udostępnić wykonawcy własny potencjał?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca księgi rachunkowe może być także pełnomocnikiem upoważnionym do zmian w CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy polisa ubezpieczeniowa może odnosić się do kilku wykonawców, nawet jeśli nie będą wspólnie wykonywać zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy za okres pierwszej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy standy reklamowe do eksponowania kosmetyków w sklepach należy traktować jako sprzęt elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne