Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób i na kogo rozliczyć podatek u źródła przy dwóch fakturach od dwóch różnych podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można przenieść kontur leśny z jednej części działki na drugą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak sporządzić rozliczenie roczne PIT-37 dla obcokrajowca, jeśli nie ma NIP i PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie należy się z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać WNT w deklaracji VAT-7 i odliczyć podatek naliczony sprowadzając samochody ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć należne świadczenia alimentacyjne za styczeń 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć podatek VAT od importu towaru wykazany w dokumencie PZC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż usługi zakwaterowania w hotelu położonym poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy spółka powinna odprowadzić VAT należny z tytułu przekazania nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy usługi szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej są zwolnione z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować zakup i sprzedaż nieruchomości zakupionej w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie ciążą obowiązki na pracodawcy delegujących swoich pracowników do pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy obliczyć podstawę chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak wygląda rozliczenie i opodatkowanie umowy o pracę < 200 zł (ryczałt?)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Kiedy należy ująć zwrot VAT z tytułu tax free, jeśli zapomniano tego dokonać w miesiącu zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy występować z wnioskiem o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji przy działalności badawczo-rozwojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji może być umowa z firmą wykonującą instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy wysuszony szlam z procesu oczyszczania wody technologicznej jest odpadem czy produktem ubocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wełnę, którą wypełnione są opakowania kartonowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto jest wprowadzający opakowania: firma, która zleca ich wytworzenie, czy firma, które je wytwarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy projekt zieleni jest częścią projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą nauczycielowi skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wystawiać tytuł wykonawczy na posiadacza samoistnego nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy traktować zapis ,,przydomowa" w odniesieniu do przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy umowa o dzieło powinna być wynagradzana miesięcznie, czy po wykonaniu dzieła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka obcego może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielce, której umorzono postępowanie wyjaśniające przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób i na jakich kontach ująć zasądzone koszty procesowe oraz zapłacone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy ochroniarz powinien otrzymać odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do kiedy zachowują ważność imienne zezwolenia do obsługi wózka jezdniowego wystawione w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaki podmiot ma przeprowadzać okresowe badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańców DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sfinansowana ze środków ZFŚS wycieczka dziecka korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można budować na gruntach oznaczonych symbolem Lz?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy świetlica jest lub może być obiektem socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką kwotę przyjąć do ustalenia wynagrodzenia członka zarządu oraz członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne