Questions and answers

Jak amortyzować apartament, który uległ znacznemu ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość firmową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT powinny zostać objęte szkolenia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do kontenera biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie symbol PKD zastosować do świadczenia usług sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakie wymagania muszą spełnić członkowie rady nadzorczej w spółce ze 100% udziałem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak najkorzystniej postąpić z kasą fiskalną w przypadku likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy opodatkować i oskładkować kontrakty menedżerskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli osoba pobierająca zasiłek stały, została tymczasowo aresztowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy rozliczać w zakresie PIT i ZUS Niemca wykonującego pracę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować zwrot wkładu gotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać świadczenia wypłacone pracownikom tymczasowym zatrudnionym przez agencję pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak w arkuszu ocen uczniów należy zapisać informację, że uczeń uczestniczył w projekcie organizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak zapisać w PKPiR przychód, który nie został ujęty w latach poprzednich (2015 r. i 2016 r.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kogo należy obciążyć kosztami utrzymania przez OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić, czy na terenie obcego państwa prowadzony jest zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w operacie wodnoprawnym powinny się znaleźć ustalenia zawarte w warunkach korzystania z wód zlewni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak powinien postąpić starosta, jeżeli nieznany sprawca wyciął drzewa na gruncie należącym do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy dochody z informacji PIT-11A (renta po zmarłym ojcu) należy uwzględnić w zeznaniu PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy finansowanie uczniowi biletu na dojazd do szkoły, powiększa jego przychody podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wystawić PIT-8C osobie, które dowozi dziecko do szkoły gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy otrzymana wycieczka stanowi dla obdarowanego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnikowi grożą jakieś sankcje za brak rozliczenia przychodu z emerytury zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy remanent sporządzony w trakcie kwartału wpływa na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy składki opłacone przez właściciela jednoosobowej spółki z o.o. można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż akcji celem ich umorzenia wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczenia na rzecz członka stowarzyszenia stanowią dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wspólne rozliczenie z dzieckiem jest możliwe jeśli w ciągu roku został zawarty związek małżeński?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydatki poniesione przed formalnym rozpoczęciem działalności mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone zatrudnionemu w przedszkolu współmałżonkowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wypłata wynagrodzenia za staż akademicki podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest minimalna kwota podlegająca opodatkowaniu przy działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka jest procedura uzyskania certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wycenić środki trwałe, które zostaną przeznaczone na podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak w zakresie składek ZUS należy rozliczyć umowę zlecenia do 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik może amortyzować jednorazowo piec do ogrzewania pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować urządzenie dołączone do maszyny będącej przedmiotem leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować suszarnię do drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób opodatkować odsetki od lokat założonych na terytorium polski przez obywateli Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czego może żądać GOPS przy wniosku o zasiłek rodzinny lub świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy budowa systemu fotowoltaicznego o mocy około 300 kW wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne