Pytania i odpowiedzi

Czy inwestor nieposiadający żadnego prawa własności będzie stroną postępowania w sprawie wydania nakazu rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czyj dochód stanowi kara grzywny za niestawiennictwo, wystawiona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy zmiana liczby miejsc postojowych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego stanowi istotne odstąpienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać przeliczenia dla potrzeb VAT kwot wyrażonych w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozpoznać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa pożyczki między rodzicem wspólnika, a spółką z o.o. spółką komandytową podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za prace graficzne dotyczące projektu kalendarza z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nabycie nieruchomości w celach inwestycyjnych należy wykazać w VAT jako zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie nabytych dla pracowników gier planszowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydruk karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w postaci papierowej, powinien zostać podpisany przez lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku importu usług z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy zaksięgować kwotę netto z faktury zaliczkowej, dokumentującej wykonanie usługi, do którego nie doszło?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo fakturować dostawę palet dla francuskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można w miejscu oznaczonym w projekcie jako WC wybudować pomieszczenie gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy ewidencję sprzedaży można przenieść jednym zapisem do PKPiR za cały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jaki US podlega podatnik zamieszkały na stałe w Niemczech, ale prowadzący działalność w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jakiej ewidencji należy wykazać grunty oznaczone jako „Wp”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu przewidziana jest dla działalności paramedycznej 86.90.D?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pożyczka od wspólnika spółki komandytowej na rzecz tej spółki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za jaki miesiąc należy uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przedsiębiorca musi ubiegać się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na dalszą rozbudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto powinien wykonywać pomiary wymiany krotności powietrza w pomieszczeniu, gdzie znajduje się formaldehyd?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy stanowisko spółki odnośnie interpretacji art. 81b o.p. jest prawidłowe w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy na wykonanie przepustu rurowego o przekroju wewnętrznym powyżej 0,85 m2 jest wymagane pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy spółka cywilna może zatrudnić pracownicę będącą żoną jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z uwzględnieniem dodatku płacowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto jest administratorem danych zawartych we wnioskach o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wlicza się do limitu umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane w związku z wdrożeniem RODO w jednostce organizacyjnej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedawczyni można wpisać w umowie o pracę dwie miejscowości, gdzie będzie pracować?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać rejestracji w zakresie VAT OSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy sprzedaż powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółdzielnia może dostarczyć wydruk paragonu razem z fakturą RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy budynek wolnostojący to taki, który ma swoją konstrukcję, ale może być dostawiony do innego obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można wybudować na zgłoszenie 12 garaży dwustanowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy można uznać za zgodną z prawem budowę budynku gospodarczego na terenie zabudowy letniskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Od kiedy uchylić prawo do zasiłku rodzinnego ze względu na prawomocny wyrok orzekający rozwód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny z pola odziedziczonego po śmierci męża do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy mamy jeszcze obowiązek zgłosić któreś z instalacji znajdujących się na terenie zakładu do CEEB?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy za sierpień z tytułu działalności gospodarczej należy opłacić całą składkę czy tylko zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy kierownik GOPS powinien skierować wniosek do sądu o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Według których przepisów szkoła powinna przechowywać akta w okresie od 2011 r. do grudnia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szklana, z prętów stalowych balustrada balkonu może zostać uznana za przesłaniającą część budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy z tytułu obydwu umów zlecenia obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne