Questions and answers

Czy dla podatku Cit przyjmuje się kurs przeliczeniowy taki sam jak dla podatku VAT tj. dzień wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakupiony z USA klucz aktywacyjny pakietu Microsoft Office podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozliczona w walucie delegacja może być rozliczona kursem z dnia poprzedzającego zaksięgowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik zobowiązany jest do przekazywania JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki okres powinna obejmować gwarancja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ, gdy otrzymał odwołanie od milczącego załatwienia sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Wilk Jakub | Aktualne

Kiedy występuje brak możliwości określenia łącznej ceny usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy organ może z wpłat przekazanych przez komornika ściągnąć koszty upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy odrębne rady pedagogiczne przedszkola i szkoły uchwalają statut zespołu szkolno-przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku dwóch rożnych orzeczeń o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy po otrzymaniu postanowienia o upadłości i wykonaniu układu rozwiązanie rezerwy będzie przychodem NKUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować skradzione motocykle stanowiące towar handlowy oraz przyznane odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT miał prawo wystawić fakturę VAT ze stawką 23% ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymogi należy spełnić, by prowadzić działalność gospodarczą polegająca na przeprowadzaniu szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w przypadku, gdy nie występują żadne operacje magazynowe spółka powinna utworzyć dokumentację magazynową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto powinien przeszkolić jedyną osobę w zakładzie znającą się na obsłudze danej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel biologii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy przychody z odsetek będą przychodem spółki jawnej czy przychodem z kapitałów pieniężnych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczycielka może ubiegać się o dodatkowy urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy liczba godzin do przepracowania w danym roku może się różnić od normatywu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką należy amortyzować aparaturę kontrolno-pomiarową do badania mleka zamontowaną na naczepie ciężarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zaliczka udokumentowana fakturą może być kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować powstanie zobowiązań, na które utworzono rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kara wynikająca z rozwiązania umowy przed czasem po zapłacie będzie stanowiła koszt uzyskana przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego zakupionego z ZFRON podlega regule de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy uchwałę o utworzeniu internatu powinna podjąć rada powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wytwarzanie znaków bhp wymaga certyfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy możliwe jest wygenerowanie JPK_FA z ceną jednostkową do siedmiu miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szkoła powinna udostępniać wszystkie prace ucznia na wniosek rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy korzystanie z urlopu ojcowskiego i zwolnienia grupowe zawsze uprawniają do "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć towary zakupione dla stowarzyszenia w kosztach spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymane w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 stypendium naukowe podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym paragrafie powinny zostać ujęte składki ZUS zwrócone przez byłego zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura utworzenia nowego przedszkola, które zaczęło by obowiązywać od września 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy do okresów uprawniających do "trzynastki" wlicza się odbywanie stażu z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w autobusie może być wyłącznie pracownik szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć podróż służbową dwoma środkami transportu, busem i samochodem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wartość terminala dolicza się do wartości oprogramowania czy należy przyjąć osobno na ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kogo będzie dotyczył obowiązek rozliczenia montażu turbin wiatrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozwiązać rezerwę sprzed 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jaki maksymalny okres możemy starać się o zezwolenie na pracę typu A?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy zakupioną kasę fiskalną należy wpisać do ewidencji środków trwałych, bądź ewidencji wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne