Questions and answers

W jaki sposób można wypowiedzieć trwające umowy dzierżawy gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć dopuszczalny limit umów na czas określony pracownika administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób potwierdzić dane osobowe dziecka zgłaszającego się cele udzielenia świadczenia medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób wyegzekwować od dewelopera przekazanie dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy czeska faktura zaliczkowa powinna być wykazana w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dywidenda, którą w sp. z o.o. otrzymał jedyny wspólnik, podlega ozusowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy gminę, która planuje usunąć drzewa niszczące nagrobki na cmentarzu, można zwolnić z opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy lekarz, który wstąpił do procesu o błąd medyczny jako interwenient uboczny, jest związany tajemnicą lekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czym różni się stopień zagrożenia od grupy zagrożenia czynnika biologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy należy skorygować przychody, jeśli wystawiano faktury na nienależne kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z infrastrukturą) podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od 1 września 2017 r. nauczyciele będą nadal numerować prowadzone lekcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy opłacenie szkolenia dla zleceniobiorcy będzie stanowiło dla niego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy organ powinien liczyć dochód wykazany w PIT 37 i PIT 39 dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT od wydatków na szkolenia ze skoków spadochronowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić dodatkowego dnia wolnego od pracy w tym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego, jeżeli dokonała zakupu przed rejestracją VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy spółka powinna dla materiałów bezpośrednich i pomocniczych prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy sprzedający będzie zobowiązany do sprzedaży nieruchomości z podatkiem od od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż przez podmiot leczniczy usług medycznych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy studenta (zleceniobiorca), który nie ukończył 26 lat można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy urząd może odmówić przyjęcia wniosku o odstępstwo przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy usługodawca zwolniony z VAT z uwagi na małe obroty powinien stosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży zalesionej działki należy przenieść na nabywcę prawo do ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wydatek poniesiony na ubezpieczenie pracowników w czasie podróży stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy z zasiłku okresowego można opłacić abonament TV?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką należy przyjąć stawkę przy wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego za stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wskazać w decyzji przyznającej gorący posiłek ze środków własnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakich zezwoleń należy wymagać od kontrahenta zagranicznego, który będzie przyjmował odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć nabywca, aby odzyskać nienależnie zapłacony VAT od zbywcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma sprzedaż towarów do kontrahenta czeskiego, który odsprzedaje je poza Unię Europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie są przesłanki do obowiązku złożenia informacji ORD-W1?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje dokapitalizowanie spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakim rodzajem pieczątki należy potwierdzić dokument za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup części zamiennych w Chorwacji w rejestrach VAT oraz w deklaracji VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna zostać zawarta umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne