Questions and answers

Jak należy rozliczyć używanych zbiorników CNG przez estońską firmę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż i koszty uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą ZCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż płodów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku w którym zespół powypadkowy dowiaduje się przypadkowo o ewentualnym zdarzeniu wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakupy sfinansowane dotacją z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak spółka powinna postąpić z fakturą przesłaną jej niezgodnie z umową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy organ może wnieść sprzeciw na podstawie art. 30 ust. 7 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

W jakim terminie należy zgłosić organom podatkowym najem okazjonalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo obliczyć i wykazać na fakturze VAT RR kwotę podatku zryczałtowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy rozumieć przez prace brudzące?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Co oznacza określenie w pobliżu krawędzi dachu płaskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dane osobowe zawarte w najkorzystniejszej ofercie podlegają udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego należy przekazać zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokumenty wykonawcy mają być ważne na dzień podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia budowy przydomowego ganku wymagana jest ekspertyza techniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy ekstrakcja zęba w celach leczniczych - zęba chorego i zęba zdrowego jest rozróżniona pod kątem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna do legalizowania gaśnic w ambulansach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nabycie budynku tytułem darowizny przez fundację podlega opodatkowaniu podatkiem od spadów i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy osobie przysługuje prawo do rekompensaty stanowiącej dodatek do kapitału początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pełnomocnik na wekslu może się podpisać w imieniu dwójki mocodawców jednym podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy pielęgniarka na oddziale może odmówić realizacji zlecenia twierdząc, że lekarz nie wpisał dawki leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy poniesione nakłady mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy poprzedni zarządca ma obowiązek przekazania dokumentów nowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy powstająca w wyniku liofilizacji woda będzie stanowiła ściek przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić zaległe składki ubezpieczeniowe z ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedstawione zapisy planu miejscowego dopuszczają prowadzenie zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za naprawę uszkodzonego samochodu kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy punkt skupu zboża wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy spółka całość kwoty za 10 lat może zaliczyć w przychody w dniu otrzymania zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż działki zakupionej w calach prywatnych podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może sam do siebie zgłosić kotłownię eksploatowaną przez starostwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wydatki na szkolenie syna, pracującego w firmie ojca bez wynagrodzenia, można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione w związku z przewodem doktorskim oraz specjalizacją stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności przez wykonawcę na podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać uzupełnienia specyfikacji technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zlewanie napojów niespełniających wymogów do zbiorników jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zwrot składek z OFE należy doliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa nagród konkursowych otrzymanych w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje zwrot VAT uzyskanego z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować koszty budowy ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy poprawnie obliczyć termin, w którym decyzja środowiskowa staje się ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak należy rozstrzygać, iż jedna działka jest działką budowlaną, a inna nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy wyznaczyć powierzchnię zabudowaną systemami fotowoltaicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak odróżnić, w jakim charakterze występuje w transakcji rolnik ryczałtowy, który posługuje się numerem NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak postąpić w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne