Questions and answers

W której kolumnie PKPiR powinna być zaksięgowana otrzymana z NFZ refundacja za leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W której pozycji RZiS powinny zostać ujęte należne odszkodowania od firmy kurierskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Zakup kodów do gier od kontrahentów z UE i spoza UE jest importem usług czy zakupem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy uwzględnić obliczając środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy armatura elektroniczna jest sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dokumentacja pracownicza może być prowadzona tylko w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dokumenty dotyczące PPK mogą być podpisane przez pracowników poprzez Adobe Sign?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zastąpienie dziennika budowy protokołami dokumentującymi przebieg robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy firma, która wykonała dokumentacje projektową, może występować w przetargu na jego realizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy i jak należy spełnić wobec podwykonawców obowiązek zapewnienia szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy jest wzór skierowania wydawanego przez dyrektora szkoły dla nauczyciela na szkolenie branżowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy karta szkolenia po instruktażu ogólnym i stanowiskowym powinna być złożona do akt osobowych w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy klient może osobiście zawieźć do sklepu opakowania po środkach ochrony roślin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy montaż drzwi i okien podlega MPP i należy ją oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej można udzielić następujących informacji dot. szczepień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy na podstawie wyroku WSA można przywrócić zwolnionego dyrektora szkoły na stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niezapłacone faktury za usługi księgowe wystawione w okresie 08.-12.2020 r. należy ująć w PKPiR w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od wszystkich umów zleceń należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę może odmówić finansowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pełnomocnictwo jest koniecznym elementem do zatwierdzenia sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może dofinansowywać okulary korygujące wzrok pracownikowi zatrudnionemu na dowolnym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik może jednocześnie złożyć oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia w gotówce oraz na konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownik może na stałe pracować w godzinach 14.00 - 22.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego pomniejsza się prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy projekt budowlany powinien składać się z czterech lub pięciu tomów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy projekt wykonawczy może odbiegać pod względem konstrukcji od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy ręczne odcinanie dolotów i wyprasek jest procesem przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne