Questions and answers

Jak ustalić dochód rodziny zgodnie z art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za odpady komunalne, które nie zostały odebrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto powinien udzielić pomocy rannemu dzikiemu zwierzęciu, które objęte jest ochroną gatunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Która dostawa jest dostawą ruchomą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Która szczepionka przeciw pneumokokom jest szczepionką bezpłatną u zdrowych dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Który organ powinien egzekwować zgodność wybudowanego ogrodzenia z zapisami mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Prawo do odprawy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy mleczarnia może przekazywać serwatkę rolnikom do własnego zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy staw rybny może być wybudowany na łące zalewowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy woda stosowana do testów szczelności jest ściekiem przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty podróży służbowych członka zarządu wyrażone w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy dealer samochodowy wynajmujący samochody musi złożyć VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieją przeciwwskazania do wypłacenia zleceniobiorcy prowizji z tytułu akwizycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kontrahent miał prawo zrezygnować ze zwolnienia z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za badanie techniczne, jeżeli samochód nie został zakupiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczycielowi, który był zatrudniony w szkole jako emeryt i pobiera emeryturę wojskową należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy organizacja imprezy na rzecz kontrahenta generuje przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy organ może uprawomocnić decyzję, jeśli odwołała się od niej gmina niebędąca stroną postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy otrzymanie częściowej zapłaty na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rodzi obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy musi zapoznać się z protokołem powypadkowym oraz go odebrać w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy prawidłowo wykazano w deklaracjach VAT WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy produkty takie jak koszyczek na kostkę do WC, elementy szminki należy traktować jak opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wartość firmy może być przez spółkę amortyzowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zachodzi konieczność skorygowania VAT-u naliczonego odliczonego przy zakupie wymontowanych elementów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zapłata kosztów zastępstwa procesowego przez dłużnika będzie dla spółki pozostałym przychodem operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować handel odzieżą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować, jeżeli doszło do kradzieży towaru podczas transportu w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki charakter mają opłaty geodezyjne za udostępnienie danych z zasobu powiatowego ośrodka geodezyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie dokumenty należy wysłać do PFRON wraz z wnioskiem o refundację składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak klasyfikować elementy, z których po złożeniu powstaje sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeżeli są wadliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować udzielenie nieoprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy wykazać dostawę dla członka personelu NATO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować bezpłatnie przekazane prawa autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty wytworzenia produktów na maszynie, która nie została jeszcze przyjęta do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych zerową fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kiedy nadpłata w podatku VAT może zostać zaliczona na poczet zaległych zobowiązań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie szkoły, jeżeli jej obecny dyrektor przed przekazaniem przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli, które są przedmiotem leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Po spełnieniu jakich warunków emeryt prowadzący działalność gospodarczą nie zapłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy uregulować stosunek pracy z nauczycielem, który zwrócił się z prośbą o ograniczenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować zagraniczną fakturę za nocleg z podróży służbowej właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co się dzieje z kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w przypadku rezygnacji ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co zrobić w przypadku spółki w likwidacji, która zaciągnęła pożyczkę, jednak nie jest w stanie jej spłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne