Questions and answers

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować w klasach integracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy ustalenia organu w kwestii okresu czasu, za który strona ma zwrócić świadczenie wychowawcze są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy koordynowanie pracy personelu i nadzorowanie pracy stanowi przedmiot działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć nieodpłatne przekazanie pakietów sportowych na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy Rudosterka zielonolica (Pyrrhura molinae) podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można stosować 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia z realizacji projektu badawczego (B+R)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w podatku dochodowym częściowe wykonanie robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób klasyfikować niskocenne środki trwałe po zmianach z 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy się domagać dochodu uzyskanego przez męża strony za listopad 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto może zostać pracownikiem socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy spółki osobowe stanowią podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy leasing finansowy zawarty na terenie Austrii podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie stawki ryczałtu zastosować do usług budowlanych, usług montażowych oraz usług biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nabycie usługi transportu międzynarodowego zobowiązuje podatnika do naliczenia i odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy osobie narodowości ukraińskiej można przyznać świadczenie wychowawcze na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy starosta ma żądać załączenia dokumentacji hydrologicznej studni do wniosku o pozwolenie na likwidację studni kopanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy emeryci (renciści) pobierający świadczenia z MSW złożyć oświadczenie do ZUS, aby rozliczyć się z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak dokumentować zakup towarów handlowych dokonany na bazarach i giełdach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie zmiany w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodu weszły w życie z dniem 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co GOPS powinien zrobić z wydaną decyzją: uchylić ją w całości lub w części, zmienić czy wygasić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy użyczenie samochodu wspólnikom spółki cywilnej generuje po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy refundacja kosztów zdobycia uprawnień przez pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy część nieodzyskanej wierzytelności spółka może zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić dochód przy wniesieniu aportem do spółki z o.o.dwóch nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak przenieść majątek jednoosobowej działalności gospodarczej do nowej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedanie niezamortyzowanego środka trwałego po sporządzeniu sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić przychód z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na rzecz zakładu ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel logopeda aby mógł być zatrudniony w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację kas na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dotacje z UE podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły w związku ze zmianami w GIODO od 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy "wczasy pod gruszą" można wypłacić w kolejnym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy dochody z działalności gospodarczej oraz spółki komandytowej należy rozliczać łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Od kiedy należy amortyzować środek trwały, który uległ ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaki współczynnik należy zastosować przy obliczaniu podwyżek dla pielęgniarki uzyskującej specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy wieszak stojący jest meblem, który należy przyjąć do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy pielęgniarka wykonująca zawód jako indywidualną praktykę powinna posiadać dwuletnie doświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie kursy walut stosować przy rozliczaniu podróży służbowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku CIT zakup przez spółkę 12 fotografii od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji garażu blaszanego nie związanego na trwałe z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można rozliczać przychody oraz koszty podatkowe z maszyny wrzutowej, jeśli korzystają z niej pracownicy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy montaż alarmu w inwestycji w obcym środku trwałym powiększa jej wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej formie należy wprowadzić prywatny samochód do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Czy wydatek na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na budowę drogi przez spółkę ze 100% udziałem Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki na prace nad nowym urządzeniem w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dla hurtowni powstanie przychód w przypadku wykonania przez dostawcę boksów pod ekspozycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć koszt poszerzenia funkcjonalności programu służącego do naliczania wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Jak zaksięgować zakup aktualizacji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć ponoszenie przez spółkę części kosztów stworzenia oprogramowania dla grupy firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki związane z przyłączeniem energii elektrycznej do wynajmowanych kontenerów biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować znak towarowy przeznaczony do sprzedaży firmie powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie stawki amortyzacyjne powinno się zastosować do wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 10.000 PLN)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy prace remontowe finansowane z kredytu oraz odsetki od kredytu będą kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jaki jest wymiar urlopu i czasu pracy osoby, która przedkłada po raz pierwszy orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy niewystawienie faktury zaliczkowej rodzi konsekwencje podatkowe i może skutkować sankcjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie czynności powinna podjąć spółka jawna w związku z planami jej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób amortyzować stojaki reklamowe wstawiane do sklepów kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy fundament należy traktować dla celów amortyzacji łącznie z posadowionym na nim silosem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2018 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do wymiany bramy garażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne