Questions and answers

Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci byłego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego, który stanowił składnik majątku przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy to, że zakupione towary trafiają w koszty działalności jako składowa część usługi serwisowej jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym może uczęszczać do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy usługi polegające na wykonywaniu zdjęć weselnych oraz plenerowych mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wkład do fundacji potraktować jako koszt działalności statutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wynajem podnośnika (dźwigu) z operatorem do rozładunku towarów podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający ma całkowitą dowolność w wyznaczeniu miejsca składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy z uwagi na występujące formy ochrony przyrody starosta może przyjąć budowę budynku na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować malarnię proszkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Ile wynosi okres korekty przy likwidacji inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaka opłata powinna być pobrana za wydanie właścicielowi działki wypisów z ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jakie są różnice pomiędzy dodatkowym urlopem dla pracowników socjalnych a urlopem wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować jeśli płatność za paliwo nastąpiła w innej walucie niż wykazana na paragonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku otrzymania skanów faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak oskładkować umowę zlecenia pracownika z Polski, który zlecenie wykonuje we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcję, jeśli wyprodukowany towar nie został dostarczony do nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę zasiłku stałego, jeśli klient posiadał prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach podatkowych opłaty za wydłużony termin finansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać przemieszczenie towarów własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od jakiej daty wliczyć pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały, jeśli osoba otrzymała prawo do emerytury od 8.06.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób naliczyć dodatkowy urlop przysługujący pracownikowi socjalnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy budowa studni głębinowej o głębokości 42 m i poborze 50 m3 na godzinę wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy aby udzielić spółce z o.o. ulgi w podatku od nieruchomości powinna zostać podjęta uchwała?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budynek mieszkalny jednorodzinny musi posiadać łazienkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy do podstawy zasiłku należy wliczać wynagrodzenie za okres wykonywania umowy zlecenia oraz umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy dwukrotne niewykonanie badania u lekarza medycyny pracy może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy fragment rury azbestowo-cementowej, który został wymieniony na nowy, należy pozostawić w ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy godziny przeznaczone na wyjście w celach prywatnych można odpracować podczas urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego może udzielić kredytu Bankowi Gospodarstwa Krajowego bez stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy na orzeczeniu lekarskim z badań kontrolnych powinna być adnotacja, że zostało wydane po zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nowo zatrudnianego nauczyciela dyrektor szkoły powinien sprawdzić w bazie CROD?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy oddziałową oddziału noworodkowego może zostać zarówno pielęgniarka jak i położna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego można doksięgować faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy pracownik, który zostanie ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, powinien złożyć kwestionariusz osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przy nienależnie pobranych świadczeniach z pomocy społecznej nalicza się odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przy wynagrodzeniu kosztorysowym można żądać przedstawienia kosztorysu ofertowego przy podpisaniu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy refundacja kosztów leczenia pracownika stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne