Questions and answers

Czy w związku z zawarciem kolejnej umowy o pracę, dotychczasowa dokumentacja pracownicza może być kontynuowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy za każdy nieprzepracowany rok nauczycielowi będzie się należał urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakup nowego skutera elektrycznego z Czech na cele prowadzonej działalności można rozliczyć jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczki poniżej 1000 zł podlegają wpłaci do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia upoważnienia osoby podpisującej gwarancję wadialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy zastępca wójta może dokonywać zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP zamawiający w każdym postępowaniu ma określać warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy zmiana terminu wykonania obowiązku nałożonego na podstawie art. 191 pr.wod. jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu, który w marcu kończy zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Ile wynosi świadczenie chorobowe za dzień pracownika z którym zawarta jest umowa zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pracownika, w tym także wizerunku, w celu umieszczenia ich na identyfikatorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych w miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania, czy możliwe jest zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaką adnotację należy umieścić obok języka obcego na świadectwie szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką dokumentację na dzień odejścia z pracy powinien sporządzić główny księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką transakcję uznać za trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z przychodem z czynszu od obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie okresy służby są uwzględniane przy mianowaniu strażaka PSP na stanowisko służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie przerwy należą się pracownikowi, który pracuje w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje otrzymanie należnej kwoty od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki jest najlepszy sposób postępowania dla wierzyciela na etapie windykacji polubownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaki powinien być zakres czynności i obowiązków osoby zastępującej dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż białych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić ze zlikwidowaną inwestycją w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić z trwałym wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej pod budowę budynku usługowo-mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić liczbę dni ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny do funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wpisuje się do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych pomiary pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać otrzymanie zaliczki, jeśli podatnik nie zna jeszcze wartości całego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot składki na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak stosować ulgę na złe długi w PIT, gdy zobowiązanie zostało zapłacone z pominięciem split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak właściwie określić charakter cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak właściwie wystawiać tytuły egzekucyjne wspólników cywilnych przy podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak wyegzekwować od strony i na jakiej podstawie mylnie nadpłacony zasiłek stały za miesiąc październik?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy dochodzi do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy należy ująć bilansowo kwotę uzyskanego odszkodowania do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy nastąpi pierwsza aktualizacja dotacji dla przedszkoli w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy nauczyciel może przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kiedy pracownik obsługi nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto powinien zmusić właściciela drzew do likwidacji potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Od którego momentu należy liczyć urlop macierzyński nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Według jakich przepisów od września 2021 r. można będzie organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jakim miesiącu w JPK_V7(M) należy wykazać fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie ulegają przedawnieniu roszczenia związku zawodowego o przekazaniu należnych środków na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne