Questions and answers

Jak ująć w księgach rachunkowych zerową fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kiedy nadpłata w podatku VAT może zostać zaliczona na poczet zaległych zobowiązań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie szkoły, jeżeli jej obecny dyrektor przed przekazaniem przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli, które są przedmiotem leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Po spełnieniu jakich warunków emeryt prowadzący działalność gospodarczą nie zapłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy uregulować stosunek pracy z nauczycielem, który zwrócił się z prośbą o ograniczenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować zagraniczną fakturę za nocleg z podróży służbowej właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Co się dzieje z kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w przypadku rezygnacji ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku spółki w likwidacji, która zaciągnęła pożyczkę, jednak nie jest w stanie jej spłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy budowę drogi można realizować w oparciu o zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielowi z chwilą zatrudnienia w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma budowlana musi zapewniać noclegi swoim pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma powinna wystawić za usługę wykonania oznakowania poziomego fakturę z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy jeżeli do każdego etapu przypisane są odrębne prawa autorskie, to stanowią one odrębne, samodzielne WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy każda działalność budowlana może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mąż prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić żonę na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można amortyzować w całości wybudowaną nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy odmówić wszczęcia postępowania na wniosek męża, ponieważ organ zajmuje się już pomocą na wniosek żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy na odzysk odpadów poza instalacjami w procesie R10 potrzebne jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy oświetlenie choinkowe, żyrandol to urządzenia elektryczne i elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pełnoletnie pracujące dziecko powinno być wskazane w składzie rodziny we wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy polska spółka prawidłowo wykazuje w deklaracji VAT UE dostawę całości w miesiącu dostawy i wystawienia proformy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pomoc de minimis jest przychodem dla spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który nie mógł skorzystać z urlopu okolicznościowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi, który wypowiedział umowę o pracę należy się odprawa, jeśli wcześniej zakład wypowiedział umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy składniki majątku, uzyskane w związku z likwidacją spółki jawnej, generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy skrócenie urlopu rodzicielskiego musi być w wymiarze tygodniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy słusznie kwalifikujemy odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie do podgrupy 15 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy umieszczenie dodatkowego podpisu i pieczątki podmiotu sporządzającego świadectwo pracy jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy wicedyrektor, który został ponownie wybrany na drugą kadencję, musi złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej należy wezwać wykonawcę nieocenionego najwyżej do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wynik badania grupy krwi musi być podpisany przez 2 osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy wystarczy pokazywać koszty gospodarowania odpadami na paragonie lub fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z chorobą w ciąży pracodawca ma obowiązek wypłacenia wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy zakład pracy ma obowiązek oskładkować wynagrodzenie prezesa, z którym podpisano umowę na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy zakup biletów u pośredników jest opodatkowany u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup komputera należy traktować jako remont maszyny (wymiana komputera), czy jako modernizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zamawiający może zmienić termin na złożenie dokumentów i oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej może być wydane dla inwestora, którym jest zarząd powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Do jakiej kolumny PKPiR powinno być wpisane odpłatne zbycie samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Gdzie powinny być ujęte koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak amortyzować instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakiej formy umowy wymaga przeznaczenie elewacji pod tablicę reklamowo-informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie szczepienia są obligatoryjne dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne