Questions and answers

Jakie obowiązki wiążą się z umową leasingu samochodu używanego do działalności mieszanej od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje wynajmu przez spółkę ściany budynku wykorzystanej na reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na miesiąc na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje przy zmianie wymiaru czasu pracy w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy rozliczyć prawidłowo VAT w przypadku zmiany rodzaju działalności (na zwolnioną)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć umowę zlecenia wykonywaną w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować dotację na pokrycie kosztów bieżącej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować VAT przy nabyciu złomu objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT dropshipping?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć sprowadzenie towaru z Wielkiej Brytanii do Polski po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy stowarzyszenie powinno dokonać korekty CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakim miesiącu i z jaka stawką podatnik powinien wykazać eksport, jeśli nastąpiło opóźnienie transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób organ prowadzący może przekształcić zespół placówek w jeden młodzieżowy ośrodek socjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W której kolumnie zaksięgować opłaty ZAIKS - w kolumnie 12, czy 13?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy cała kwota otrzymana z firmy ubezpieczeniowej w przypadku kradzieży samochodu jest przychodem podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy emisja z kotłów opalanych drewnem w zakładzie przetwórstwa mięsa wymaga pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy konieczne jest poinformowanie pracownika, że przysługuje mu wyższy wymiar urlopu, czy też urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy lampy stanowią odrębne środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przeprowadzić szkolenie bhp pracownika z datą poprzedzającą, w ramach czasu pracy wcześniejszej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, umieszczonej w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy opodatkować gratisy oznaczone logo otrzymane od kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy niezachowanie bezpiecznego wzniesienia spodu konstrukcji może być przyczyną odmowy legalizacji pomostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który wskazał krótszy czas realizacji zadania niż określony w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy osoba odbywająca staż pracy na stanowisku technik handlowiec powinna mieć zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek konsultacji tworzonego regulaminu wynagradzania z przedstawicielem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić odprawę pracownikowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownikowi należą się diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić całość opłaty za okulary korekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przekazanie gadżetów reklamowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka komandytowa powinna zapłacić PCC z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyposażenia po 6 miesiącach, skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielenie przez spółdzielnię pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy użyczenie nieruchomości żonie jednego ze wspólników spółki cywilnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wynajem mieszkania na rzecz prezesa zarządu generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien łączyć wartość zamówień finansowanych ze środków unijnych z pozostałymi zamówieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Gdzie opłacać PIT i ZUS w przypadku Ukraińca zatrudnionego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa nagród pieniężnych w budżecie powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa zakupu wizytówki internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane nagrody w programach lojalnościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować polska spółka wynajmująca sprzęt oświetleniowy kontrahentowi z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są sankcje za nieprzeprowadzania inwentaryzacji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak liczyć utratę i uzysk w przypadku wniosku o świadczenie rodzinne w okresie świadczeniowym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy opodatkować nabycie towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej, nie posiadającego numeru NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ustalić właściwy oddział NFZ, do którego należy zgłosić zatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak określić moment uzyskania przychodu przez prezesa, któremu udostępniane jest mieszkanie służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinno brzmieć zawiadomienie wójta o przeniesieniu księdza do nowej szkoły, do której otrzymał misję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczyć obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii wykonującego umowę o dzieło w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania Polki, która na zlecenie brytyjskiej firmy pracuje w Iraku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o potrąceniu przez płatnika podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy i w jakiej sytuacji należny ewidencjonować za pomocą kasy przelew zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne