Pytania i odpowiedzi

Czy świadczenie usług najmu rzeczy stanowiących majątek prywatny lekarza podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dodatek specjalny powinien być wliczony do podstawy nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób jest wyliczane wynagrodzenie za pracę oddelegowanego przewodniczącego związku do pracy związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wyrównać dodatek stażowy i wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kto przeprowadza kontrolę codzienną, a kto funkcjonalną placów zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak długo można przechowywać formularze oceny odpowiedniości złożone przez kandydata na członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy pracodawcy przysługuje podwyższona kwota dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy podatnik prowadzący gospodarstwo rolne i kupujący węgiel w celach grzewczych powinien zarejestrować się w CRPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy budowa dodatkowego szybu wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy organy kontrolujące (ZUS, PIP) wymagają oryginału rachunku zleceniobiorcy wraz z podpisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do budowy zewnętrznego odcinka instalacji gazowej wymagane jest załączenie projektu zagospodarowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zachodzi podstawa do uchylenia prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do jakiej kategorii należy zaliczyć nagrania z sesji rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu będzie przysługiwał pracownicy za okres od sierpnia do grudnia i za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto ma dostęp do danych osobowych rachunku bankowego osoby zmarłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy udzielić odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek odprowadzić za zatrudnionego zleceniobiorcę składkę na FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przebudowa sieci pow. 1 kV wymaga zgłoszenia robót budowlanych czy uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przepisy o wygradzaniu stref niebezpiecznych odnoszą się również do innych prac niż budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy były pracownik, obecnie przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany musi być podpisany przez konstruktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy na czynnej zewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek można posadowić paczkomat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Kto ustala numerację dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy wąż zbożowy podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organ prowadzący (gmina) może zbierać dane o kwalifikacjach nauczycieli przedszkola specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są wytyczne dotyczące znakowania urządzeń UDT nalepkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy pozwolenie na budowę może obejmować budowę nowego odcinka BC po nowej trasie i rozbiórkę starego odcinka BC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy należy zobowiązać inwestora do złożenia pozwolenia obejmującego zewnętrzną instalację elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jakiej formie i na jakiej podstawie należy wezwać inwestora do złożenia wniosku o pozwolenie lub zgłoszenia na nowym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy ustalając okres 25 lat składkowych i nieskładkowych należy łączyć te dwa źródła ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na podstawie jakiego artykułu poinformować wykonawcę o wykluczeniu z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy dla schodów na trybunach zewnętrznych znajduje zastosowanie przepis dot. 10 stopni w jednym biegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy darowizna finansowa od rodziców stanowi dochód uzyskany/utracony w rozumieniu przepisów u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak właściwie zrekompensować pracownikowi jego nadgodziny, które powstały w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy OPS powinien żądać zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego z odsetkami, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób zgłosić zabudowę tarasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaki wzór świadectwa ukończenia technikum dla młodzieży obowiązywał w czerwcu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne