Questions and answers

Jaka jest procedura przekształcenia kilku oddziałów przedszkola publicznego w samodzielne przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję z unijnym kontrahentem, który nie posługuję się unijnym numerem NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać likwidacji wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jakiej dacie miało miejsce wyrejestrowanie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję w której zapłata następuje częściowo po wykonaniu poszczególnych etapów prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak obliczać średnią feryjną z godzin ponadwymiarowych dla dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaki dochód strony przebywającej w DPS, pracownik socjalny powinien wziąć pod uwagę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakich przypadkach kierowcy należy wypłacać diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłata adiencka powinna zostać wliczona w podstawę opodatkowania z tytułu dostawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego pracownikowi samorządowemu należy wliczyć przyznany dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaki PIT wystawić w przypadku wypłaty stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełnić firma która deleguje do pracy pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć godziny nadliczbowe lekarza zatrudnionego na 0,4 etatu w dniu wolnym od pracy w zamian za święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakich przypadkach można wprowadzić 4-miesięczny okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak interpretować zakaz handlu w niedzielę dla sklepu przy piekarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić liczbę godzin za które pracownik niepełnoetatowy powinien dostać dodatek za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy wypłata nagród dla sportowców mieści się w definicji celów statutowych związku sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć umorzenie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z projektu realizowanego przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zwrot kwot podatku od nieruchomości mieszkańcom rodzi obowiązek zapłaty podatku CIT przez spółdzielnię mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób ująć instalację oświetleniową i elektryczną w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy rozpoznać przychód z tytułu otrzymanego dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dofinansowanie otrzymane z ZUS stanowi przychód dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć opłatę za przedłużenie ochrony znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób spółka rozpoczynająca działalność może dokonać wyboru kwartalnej metody wpłacania zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przedszkole niepubliczne prowadzone w formie działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe w toku bieżącej działalności sprzedaży i zakupu towarów pomiędzy firmami małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy możliwy jest powrót do stawek amortyzacji z Wykazu, jeżeli zostały one wcześniej obniżone?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przychodem jest sprzedaż talonu firmie Y, czy też jest to sprzedaż dopiero w momencie wydania towaru spółce Z.

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto powinien być w składzie rodziny we wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jest określony maksymalny czas udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przyznać żonie specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można podnieść wynagrodzenie rodzinie zastępczej na "starych zasadach"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, któremu w grudniu powierzono stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić dodatek za warunki pracy za te trzy godziny nauczania indywidualnego tygodniowo ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto powinien zwrócić podatek VAT w przypadku przejęcia przez komornika spraw poprzedniego komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przepisy prawa zobowiązują dyrektora do opracowania planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy lekarz który opracował opinię medyczną może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien brzmieć przepis dotyczący organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne