Questions and answers

Czy stacja amoniakalna wymaga uzyskania zgłoszenia bądź pozwolenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 można zawrzeć staż pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w BDO można teraz zmienić wskazany wcześniej stan magazynowy na dzień 1-01-2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy właściwe będzie zastosowanie stawki 8% VAT dla transportu jako usługi komplementarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji dochodzi do współadministrowania danymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy w przypadku UPPZ wystawiamy dokument handlowy czy KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w składzie komisji BHP mogą się znaleźć pracownicy różnych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w zeznaniu podatkowym należy uwzględniać dochody uzyskane w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku ze śmiercią ojca dziecka należy przyznać zasiłek szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć jedną umowę ramową z wieloma wykonawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy zamykanie szatni i stołówki na czas pracy jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP zamówienia poniżej 130.000 zł mogą być udzielane na okres przekraczający 4 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP zobowiązanie podmiotu trzeciego jest podmiotowym środkiem dowodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Do jakiej kategorii w załączniku dyrektywy 2019/904 należy zaliczyć opakowania PET do ketchupów, sosów itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką przyjąć formę zwrotu kosztów podróży opiekunce zatrudnionej przez GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować odsprzedaż usługi dostępu do telewizji cyfrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla remontu dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakiego kursu waluty można użyć do przeliczenia VAT z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje nie złożenia raportu do KOBiZE lub złożenia go po 28.02?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie są zasady przechowywania butli z helem do napełniania balonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą korekta cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie sytuacje zwalniają nauczyciela od udziału w zebraniu rady pedagogicznej oprócz zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak liczyć czas przepracowany przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy postąpić z dokumentacją kadrowo-płacową po śmierci pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za czas choroby nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ułożyć grafik pracy sprzątaczek zatrudnionych w szkole w wymiarze 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ustalić, czy nauczycielowi należy wypłacić dwie nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy ustalić, czy w klasie na informatyce należy dokonać podziału na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wpisać daty na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę otrzymaną z ZAiKS na wynagrodzenie autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć dochody ze stosunku pracy uzyskiwane bez pośrednictwa płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć dzień wolny od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć kwoty pozostałe po śmierci pracownika, jeśli toczy się postępowanie spadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż i montaż pieca do ogrzewania centralnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić dochód do zasiłku rodzinnego, gdy osoba jest wspólnikiem jednoosobowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić wysokość dodatku wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić wysokość nadgodzin pielęgniarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż wysyłkową z Polski do Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot dotacji udzielonej samorządowej instytucji kultury przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy należy stosować oznaczenie SW w nowym JPK_VAT w przypadku sprzedaży wysyłkowej do innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy należy wykazać usługę ciągłą w JPK_VAT w przypadku usług serwisowych na rzecz podmiotu austriackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy wniosek o świadczenie rodzicielskie składać w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Komu przysługuje odprawa pośmiertna po śmierci pracownika, który nie był w związku małżeńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto opiniuje powierzenie stanowiska w szkole w przypadku braku rady szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto w firmie powinien wystawiać dowody księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne