Questions and answers

Czy na gruncie podatku VAT opisana czynność pozyskania gruzu powinna podlegać osobno podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy ogłosić nowy przetarg, jeśli nie udało się zawrzeć umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę w przypadku zawarcia umowy pożyczki spółki z prezesem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z pełnienia funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy obywatele Niemiec powinni posiadać jakieś pozwolenia aby zostali zatrudnieni w Polskiej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej w raju podatkowym stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna w przedstawionej sytuacji może korzystać z limitu 200.000 zł przejścia na VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący skup aut używanych powinien ująć w PKPiR wartości uzyskanych części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może wystawić PIT-11 w trakcie roku bez wniosku pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy przekazując gadżety powinniśmy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy wyznaczaniu obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy brać pod uwagę kwoty brutto, czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rada rodziców przy szkole podstawowej jako jednostka organizacyjna powinna wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rejestracji podlega nierozłączka czarnogłowa i nierozłączka Fischera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rodzice mają obowiązek ponownego złożenia wniosku o nauczanie języka mniejszości narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka miała obowiązek korekty (zwiększenia VAT naliczonego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu ubezpieczenie OC członków zarządu i rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy starosta może odmówić wpisania w ewidencji gruntów wpisu "administrator"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy suszarka do bielizny, którą można podłączyć do prądu, jest urządzeniem elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła publiczna ma obowiązek organizacji świetlicy szkolnej dla jednego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy szlamy ze zbiorników bezodpływowych winny być transportowane tylko wozami asenizacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy usługi promocji lub sponsoringowe mogą być udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wczesne wspomaganie rozwoju może prowadzić poradnia publiczna i niepubliczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wezwanie karetki do pracownika z urazem kciuka, stanowi bezpodstawne wezwanie pogotowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w zamówieniach społecznych o nieznacznej wartości można zawrzeć aneks do umowy zwiększając jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w zespole szkolno-przedszkolnym można ustanowić jeden statut dla wszystkich wchodzących w skład zespołu placówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w związku z zakupem dodatkowego telefonu spółka może odliczyć vat naliczony od tego zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłata za rejestrację znaku towarowego podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy za uchylenie na wniosek przedsiębiorcy zezwolenia na zbieranie odpadów należy pobrać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zbiór danych wrażliwych na temat wychowanków placówki resocjalizacyjnej powinien zostać zarejestrowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot dotacji na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika z urzędu pracy zmniejsza przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Ile dni wolnych od zajęć dydaktycznych jest dla wygaszanego gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Ile powinien wynosić ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczyciela zatrudnionego na 2/22 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka jest minimalna liczebność grupy na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę kapitacyjną należy przyjąć dla wyliczenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ od 1.09.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wyniki pomiarów substancji świadczą o tym, że pracownicy pracują w zanieczyszczonym powietrzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak opisana transakcja powinna być rozliczona u sprzedawcy z punktu widzenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie ustalić harmonogram czasu pracy, aby nie doszło do przekroczenia dobowej i tygodniowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać siatka godzin dla ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne