Questions and answers

Czy uczeń nieklasyfikowany na jeden semestr w liceum ogólnokształcącym zdaje egzamin klasyfikacyjny po tym semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy.

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wprowadzenie w firmie dodatkowej 15-minutowej przerwy powoduje powstanie pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy zamawiający zamieszcza ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w BZP i publikatorze unijnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Ile minut trwa godzina zajęć wczesnego wspomagania, a ile rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje sprawienia pogrzebu przez gminę we wzajemnych rozliczeniach z rodziną zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakimi podatkami należy obciążyć transakcję sprzedaży nazwy produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar pracy decyduje o zakwalifikowaniu pracownika do grupy pracowników pracujących w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy podzielić tygodniowy wymiar czasu pracownika samorządowego zatrudnionego na 3/4 etatu na poszczególne dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić, aby nie utracić 100% odliczalności VAT za wydatki poniesione w związku z działalnością kina?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować wydany w ramach reklamy bon towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować dochody z pracy w Irlandii na rzecz duńskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z toczącą się sprawą sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach zakup oprogramowania wraz z udzieleniem licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcje wzajemne pomiędzy spółkami, które zostają połączone metodą łączenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozumieć zabudowę mieszkaniową na potrzeby ochrony przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak śmierć osoby uprawnionej do zasiłku stałego wpływa na rozliczenia świadczenia emerytalnego z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak ustalić przychód spółki z o.o., która wykonuje usługę za osobę fizyczną z zawieszoną działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w opisanym wypadku wypełnić deklarację VAT-7 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy należy przeklasyfikować na nową klasyfikacje środki trwałe, które widnieją na stanie konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy wykonawca powinien wypełnić część IV JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kto powinien podpisać się jako koordynator ds. bhp: specjalista bhp czy osoba, która zleca wykonanie zadań na obiektach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jaki okres można zawrzeć umowę z audytorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych rada pedagogiczna może przyjąć do realizacji program rozwijania uzdolnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie powinna być wydana decyzja o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dochód w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób porównać oferty kredytowe różnych banków ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszty usług świadczonych przez lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę abonamentową wpłaconą na podstawie ustawy o Prokuratorii Generalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Z jaką stawka należy wyszczególnić na fakturze usługę transportową świadczoną przez rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką należy sprzedać klimatyzator?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinna zawierać instrukcja obsługi urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy budynek wykorzystywany na potrzeby uniwersytetu korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do dochodu klientki powinien być liczony dochód brata z pracy dorywczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny dotychczas zatrudnionemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do sprzedaży dwóch mieszkań wyodrębnionych z jednego spółka może zastosować zwolnienie w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy faktura za kurs doszkalający pracownika powinna byś wystawiona na SOSW czy na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy inwestor może nie otrzymać warunków zabudowy, jeśli na działce istnieje las?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość sformułowania odpowiednio umowy o pracę, tak aby nie wykonywać delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy istnieje możliwość zatrudnienia w szkole opiekuna dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa powinna wystawić fakturę, czy notę księgową tytułem refundacji poniesionych wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy krótkoterminowy wynajem kilku domków letniskowych można opodatkować ryczałtem jako najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy lekarzy rezydentów należy uwzględnić w podwyżkach w wynagrodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za najem wirtualnego biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne