Questions and answers

Czy do dochodu rodziny doliczamy świadczenie z FA wypłacone w 2016 r. matce na rzecz osoby uprawnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy klasyfikować odpady frakcji nadsitowej za drugie półrocze 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy instalacja do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie na emisję pary wodnej z oczyszczania zbiorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ścieki sanitarne odbierane ze statków należy klasyfikować jako odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można posadowić obiekt tymczasowy - halę namiotową na terenie prywatnej działki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy Bank jest zobowiązany do udzielenia informacji objętych tajemnicą bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy wykazywanie w plikach JPK_VAT danych o sprzedaży bez wskazania nabywców jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od jakiej daty zmienić decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków i w jakim zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownicy, której staż pracy wynosi 21 lat należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z logopedii w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia można przenieść w stan spoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakie szkolenia należy skierować sprzedawcę w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy zachłyśnięcie się wodą w pracy, po którym pracownik był kilka dni na zwolnieniu, jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy niepoinformowanie nauczyciela o przyznanych mu godzinach ponadwymiarowych jest naruszeniem prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób obniżyć wymiar zatrudnienia nauczyciela powracającego ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W oparciu o jakie przepisy w 2019 r. będzie funkcjonowało doskonalenie zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uprawnienia na obsługę suwnic wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego wydawane są czasowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jakie są kwalifikacje wymagane od osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W jakiej dacie należy ująć w kosztach uzyskania przychodów składki zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy samowolne oddalenie się pracownika ze stanowiska pracy wpływa na kwalifikację zdarzenia jako wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy gilotyna może być używana przez pracownika w strefie niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy gilotyna do cięcia plastiku powinna być wyposażona w osłonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy podatnik musi dokonać wpisu do KPIR w przypadku braku obrotu w danym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ująć zwrot składek społecznych pracodawcy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie spółka powinna przeliczać transakcje na rachunku walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Do kosztów którego roku zaliczyć opłaty na biegłego poniesione w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich przez lekarzy prowadzących własną działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę podatku należnego w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty pokrywane dotacją z programu operacyjnego współfinansowanego przez EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do spotkań autorskich i wykładów można stosować umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownika urzędu państwowego można zatrudnić na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić powtórne wyniki badań przy wyniku poniżej 0,1 NDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki lekarz powinien podpisać wypis pacjenta po udzieleniu świadczeń tzw. komercyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć wynagrodzenia z tytułu świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne