Questions and answers

Czy wypłacona trzynastka stanowi podstawę do przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zajęcia z dogoterapii mogą być prowadzone przez podmiot zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zaplanowane do realizacji przez zamawiającego umowy cywilnoprawne o charakterze odpłatnym powinny być sumowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zgodnie z art. 9 ust. 4a u.p.o.u.a. należy przyjąć dochód osiągnięty za miesiąc grudzień 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy córce przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do kiedy obywatelowi Ukrainy powinny być przyznane świadczenia rodzinne ze względu na koniec ważności karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy OPS ma czas na rozpatrzenie wniosku o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Gdzie w druku ZUS Z-3 wpisywać kwoty dodatku specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile razy w roku należy przeprowadzić kontrolę parku handlowego z dwoma budynkami handlowo-usługowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak amortyzować licencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka może być podstawa prawna nadania numeru PESEL dla obcokrajowca będącego osobą fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Jaką decyzję wydać w sprawie zwiększenia przyznanych usług opiekuńczych oraz skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak długo od daty sporządzenia ważna jest podstawowa charakterystyka odpadów wytwarzanych regularnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jakich dokumentów powinien żądać PINB przy istotnym odstępstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie działania podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres zamieszkania nie jest znany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie mogą być skutki wyroku uwzględniającego roszczenie pracownika o ustalenie istnienia stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zwrot składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki wpływ na status ZPChr ma podział spółki prawa handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy osoba wykonująca przyznane usługi opiekuńcze rozchorowała się i przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wyliczyć prewspółczynnik VAT w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak opodatkować zwrot nieruchomości, która w przeszłości wniesiona była do spółki z o.o. aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy dla pracownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać dochody uzyskane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć ubytki czynnika R410A oraz R134?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jak ująć w JPK_V7 sprzedaż z kasy fiskalnej na rzecz firm, gdzie wystawione były faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ujmować w PKPiR noty księgowe za rozliczenie prasy otrzymane przez franczyzobiorcę Żabki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć czynsz za mieszkanie do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021 z tytułu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć dochód uzyskany z tytułu świadczenia rodzicielskiego do stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy można zastosować stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego VAT od inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON może korzystać z ulg w tych wpłatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kiedy pracownik może otrzymać zbiorcze świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nabywa prawo do urlopu dodatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto ponosi koszty sprawienia pochówku osobie bezdomnej umieszczonej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy możliwe jest ustalenie ojcu dziecka prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy obowiązuje opłata przekształceniowa zastępująca opłatę za użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która złożyła odwołanie od orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w schronisku na podstawie nowej uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Przepisy której ustawy PZP należy stosować w przypadku odwołania wniesionego po 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

W jakich sytuacjach powiat jest zwolniony z opłat dotyczących wpisów do ksiąg wieczystych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej kwocie (brutto czy netto) należy ująć w PIT-28 ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakim terminie należy ujmować faktury korygujące dotyczące sprzedaży usług NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty składek ZUS, jeśli pracownik zwrócił otrzymany od pracodawcy prezent?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać ulgę termomodernizacyjną w przypadku małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalać termin na udzielenie wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Co należy rozumieć przez dowody uiszczania opłat za usługi w pozbywaniu się nieczystości ciekłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co oznacza pojęcie nadmiernego wysiłku głosowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne