Pytania i odpowiedzi

Czy stan nietrzeźwości stanowi wystarczającą podstawę do naliczenia opłaty za świadczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy pracodawca powinien zaliczyć udokumentowane lata pracy i dokonać wyrównania dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką kwotę alimentów odliczyć od dochodu osoby w celu ustalenia dochodu do przyznania zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy ustalając prawo do świadczeń rodzinnych do dochodu należy wliczyć 1/2 gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć dochód do świadczenia rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaki ramowy program należy przyjąć za podstawę, organizując okresowe szkolenie bhp dla personelu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można przyjąć wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy 17-latka może ubiegać się o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy ujmować w KPiR sprzedaż kosmetyków firmy AVON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy dyrektor powinien wprowadzić regulamin oceniania nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie na 13 tygodni osobie, która pobierała zasiłek macierzyński z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób obliczyć udział podatnika w częściach wspólnych gruntu oraz budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zobowiązać do ponoszenia pełnej odpłatności za DPS, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy doradztwo zawodowe powinno być umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy spółka komunalna może odpłatnie przekazać odpady innym podmiotom bez stosowania ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający w sytuacji, gdy zapomniał zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie obowiązki, w zakresie szkoleń bhp i badań, ma pracodawca wobec przejmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy podmiot, który nie złożył oferty może wnieść odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca może zgodzić się na ustną prośbę pracownika o zmianę godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy lekarz neurolog może być jedynym dyżurującym na oddziale psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może oskarżyć rodzica o utrudniane funkcjonowania szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje oraz jakie badania powinien posiadać opiekun dowożonych dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy wartość nominalną udziałów przeniesionych z jednej spółki do drugiej można potraktować jako koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki z o.o. może podpisywać deklaracje klientów swoim imiennym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki dokument potwierdza uzyskanie kwalifikacji fizjoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy poradnia przyszpitalna zlokalizowana pod tym samym adresem co szpital powinna mieć swój REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie uprawnienia posiada lekarz pracujący u świadczeniodawcy POZ, który utracił status lekarza POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prawidłowym będzie gdy pracownikom miesięcznie nie będę podwyższał KUP ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik stracił prawo do wynagrodzenia z tytułu zwolnienia ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy należy dokonać potracenia sądowego, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy przepisy pozwalają na skrócenie czasu szkolenia wstępnego z dziedziny bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinni być asekurowani pracownicy wykonujący pracę wewnątrz studzienki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne