Questions and answers

Co zrobić jeżeli pracownik nie podpisał umowy o pracę ale nastąpiło zgłoszenie go do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dla odbiorców krajowych można wystawiać faktury w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dochód wykazany w PIT-39 za 2016 r. należy doliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy firma geologiczna powinna uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z miejskiego kąpieliska do beczkowozów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy jeżeli leasingobiorca nie wykupi auta, to będzie musiał sporządzać ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwotę nadpłaty należy przyjąć w przychód do opodatkowania, traktując jako zaliczkę na poczet przyszłych dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy kwotę zawartą w PIT 8C należy traktować jako dochód utracony, ponieważ kobieta zakończyła już wykonywanie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy likwidowana spółka, która nie była zobowiązana do uzyskania NIP jest zobowiązana do złożenia informacji NIP-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy z nowym pracodawcą w trakcie pobierania zasiłku chorobowego podczas okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy sporządzić listę płac w sytuacji kiedy komornik ściągnął z konta firmy należność przysługującą pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który przechodzi na emeryturę na zasadach powszechnych przysługuje rekompensata za warunki szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obowiązek opłacania składek na FGŚP dotyczy osób współpracujących, z którymi nie zawarto umowy o pracę lub zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy opodatkowanie podatkiem VAT palety zwrotnej i pobranej kaucji jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy organ może uchylić decyzję o odmowie wydłużenia terminu na uzupełnienie projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy podatek odroczony liczymy dla spółek z o.o. sp. komandytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik powinien zarejestrować na kasie fiskalnej otrzymaną zaliczkę na poczet dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pozwolenie na odzysk odpadów w ramach pozwolenia zintegrowanego jest ważne bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o prawie wystąpienia do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przepisy o cienkiej kapitalizacji należy stosować do pożyczek udzielonych przed 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenia pielęgnacyjne, jeśli osoba, która wymaga opieki, podjęła działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy sprzedaż biletów wstępu na konferencję organizowaną na terytorium RP będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu prywatnego, wynajmowanego incydentalnie innej firmie, będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż zdemontowanych wodomierzy stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy SPZOZ może doliczać 40 euro jako koszty związane z nieterminowym zapłaceniem za usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy świstak podlega wpisowi do rejestru zwierząt objętych ochroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy usługa przygotowania i dostawy posiłków dla samodzielnego publicznego zakład opieki zdrowotnej jest usługą społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługi nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym są zwolnione od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku, gdy MOPS lub DPS wystawia fakturę, można umieścić na niej dane osoby, której dotyczą usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku umorzenia udziałów spółka uzyskuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydatki związane ze zmianami umowy spółki można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wypłata pieniędzy z likwidowanej spółdzielni rolniczej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w zakresie doświadczenia inżyniera kontraktu, wykonawca musi wskazać konkretne przeprowadzone inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy w zamówieniu społecznym o znacznej wartości można żądać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający może przed zawarciem umowy żądać od wykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia na etat pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi muszą być poddawane konsultacjom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy z tytułu otrzymania świadectw pochodzenia należy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek z tytułu zapłaty za dzierżawę gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Gdzie należy rozliczyć VAT w przypadku importu towarów z Chin do Holandii i sprzedaży ich spółce niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak amortyzować opłaty licencyjne z tytułu korzystania z programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka powinna być zastosowana stawka VAT na fakturze otrzymanej od wykonawcy przyłączy wodociągowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką wartość, netto czy brutto należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu transakcji z kapitałem zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu należy rozliczać w sytuacji obliczenia wynagrodzenia za powołanie prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki należą do przedszkola niepublicznego w zakresie archiwizacji dokumentacji nauczania, wychowania i opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie pozacenowe kryterium oceny ofert zamawiający może zastosować w przetargu na organizację kursu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związku z zakupem z portalu AliExpress?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są skutki niesporządzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy się nauczycielowi, który będzie uzupełniał etat w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak i gdzie założyć spółkę LTD w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak inwestor powinien rozpoznać transakcję, jeśli otrzymał od wykonawcy fakturę bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wynajęcie części lokalu stanowiącego współwłasność małżeńską?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować kwotę uzyskaną ze sprzedaży wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne