Questions and answers

Jak powinno prawidłowo przebiegać księgowanie utworzenia rezerwy na koszty postępowania upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przeprowadzania analizy urodzeń dzieci z wadami wrodzonymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba tworząca instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy o wózków jezdniowych może być zaliczony podest ruchomy przejezdny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury dla podatku VAT i ustalenia wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy instruktaż ogólny, odbyty w odstępie czasowym ponad 30 dni od podjęcia pracy, jest ważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość dokonywania kontroli środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak powinno się ewidencjonować grunt na kontach i od czego zależy jego ewidencja

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wymianę elementów systemu gaszenia gazem można zlecić serwisowi innemu niż autoryzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przejęcie ruchomości jest dla banku czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy sprawdzić, czy nieobecność nauczyciela powoduje konieczność przedłużenia okresu stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy praca na żurawiu na wysokości 2,8 m wymaga zastosowania środków ochrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę obiektu usytuowanego przy granicy działki będącej własnością inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy wydanie vouchera uczestnikowi konkursu podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rejestracja pacjentów powinna być możliwa przez cały czas, w którym otwarta jest placówka medyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy rodzice są zobowiązani do opłacania za dziecko wyżywienia, z którego nie korzystało?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisom dozoru technicznego podlegają wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w przypadku wystawiania faktur kwartalnych za usługi biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownicy placówek medycznych powinni przejść szkolenie z obsługi instalacji gazów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy na odwodnienie linii kolejowej powinno być wydane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny zamieszkującego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy inwestor może budować dwa budynki mieszkalne na jednej działce rolnej, która nie jest siedliskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na jaki okres czasu należy stronie przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy poprawne jest ujmowanie wydatków w KPIR w kwocie brutto obejmującej nieodliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w umowach o pracę dokonać zmian zasad premiowania, które mogą pogorszyć dotychczasowe warunki zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Co zrobić, jeśli stosowanie się do instrukcji obsługi elektronarzędzi wstrzymuje proces produkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien otrzymywać dodatek za pracę w klasach łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy osoba niebędąca rolnikiem musi uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa z rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy premia regulaminowa powinna być uwzględniana przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy rozdzielać transakcję dla których jednostka powinna tworzyć dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy udokumentować na gruncie VAT otrzymanie zaliczki a następnie kwoty ostatecznej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego, mimo że matka dziecka zawnioskowała o całość urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć dochód rodziny w sprawie o pomoc w formie posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo do czasowego wstrzymania udzielania urlopów wypoczynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie dochody rodziny uwzględnić, naliczając odpłatność za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy za czas urlopu bezpłatnego udzielonego w celu pracy u innego pracodawcy pracownikowi należy naliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy firma zajmująca się utylizacją i odbiorem odpadów powinna zastosować stawkę NP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Który komornik jest właściwy do prowadzenia egzekucji wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest właściwa droga postępowania organu prowadzącego w okresie przejściowym w trakcie reformy oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy korekta podatkowego zeznania rocznego powoduje obowiązek skorygowania sporządzonego już sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy jest możliwe zatrudnienie zleceniobiorcy na wykonywanie czynności, które wykonuje etatowy pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wykazać transakcje zakupu związanego z najmem, gdzie płatnikiem podatku VAT są małżonkowie w separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przychodnia jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji utylizowanych przeterminowanych leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakie czynności należy uwzględnić przy wyliczeniu współczynnika częściowego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić dokumentację podatkową powiązanych ze sobą spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne