Questions and answers

Czy pracodawca może potraktować Penthanol jak krem ochronny i udostępniać go pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w przypadku obniżenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły wystarczy poinformowanie go o tym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy należy naliczać odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna należy opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy podatnik VAT może składać kwartalne deklaracje i w jakim terminie płaci wówczas podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi VAT i czy powinna być udokumentowana fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy stażysta zatrudniony na umowę zlecenia może otrzymać niższą od minimalnej stawkę za godzinę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak wyliczyć odprawę emerytalną dla nauczyciela, który po stanie nieczynnym przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zatrudnić osobę na zastępstwo za inspektora USC, który zastępuje innego urzędnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 27 pr.bud. wykonanie klimatyzacji w remontowanym budynku wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy za zakończone okresy zatrudnienia przed nowelizacją Kodeksu pracy należało wydawać świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pośrednictwo w wypłacie kosztów dojazdu powinno być udokumentowane fakturą, czy notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wysokość dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy kierownikowi sp zoz można przyznać nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy są przepisy, które obligowałyby dłużnika do spłaty zadłużenia bezpośrednio do komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja o zmianie numeru konta powinna pochodzić bezpośrednio od świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób organ powinien umorzyć zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób można wykreślić punkt o obowiązku posiadania funduszu likwidacji zakładu górniczego z koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy kopie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy przekazywać do WIOŚ skoro utworzono BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy drenaże, studnie chłonne oraz zbiorniki retencjonująco-rozsączające należy traktować jak urządzenia wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy na odprowadzenie wód z drogi do rowu francuskiego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Zgórzak Rafał | Aktualne

Czy skorupki jaj wytwarzane na terenie cukierni są odpadem wytwarzanym w związku z eksploatacją instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na przebudowę i zmianę konstrukcji dachu budynku mieszkalnego wymagane jest ustalenie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy po urlopie dla poratowania zdrowia nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jaki miesiąc należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie uzyskanym do wniosku o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wnioskodawczyni, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych należy się SZO i świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w pomieszczeniach biblioteki publicznej może funkcjonować biblioteka szkolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę za godzinę ponadwymiarową nauczyciela realizującego tę godzinę z innego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna działania Spółki Leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy należy wnioski o zasiłek rodzinny, 500 plus i świadczenie rodzicielskie przekazać do Urzędu Wojewódzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przepisy narzucają wymiar czasu pracy kierownika sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komornika w przypadku licytacji nieruchomości i rzeczy ruchomych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne