Questions and answers

Czy przychodnia jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji utylizowanych przeterminowanych leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakie czynności należy uwzględnić przy wyliczeniu współczynnika częściowego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić dokumentację podatkową powiązanych ze sobą spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przy cokwartalnym rozliczeniu VAT należy przejść na miesięczne prowadzenie rejestrów na potrzeby JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy prezent przekazany pracownikowi z okazji jubileuszu stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy należy księgować czynsz najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć wynajem polskiej spółce przez włoski podmiot nieruchomości oraz jej ewentualną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przychody z działalności rolniczej podlegają zryczałtowanemu podatkowi od nieujawnionych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób ustalić przychody i koszty wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie kopalnia powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę eksploatacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy decyzję z błędnie wyliczoną kwotą zasiłku stałego należy zweryfikować na podstawie art. 156 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Gdzie wysyłamy wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k., do prokuratury, czy na policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy zalegalizować drewno pozyskane w lesie w związku z budową linii wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy starosta powinien wstrzymać wypłatę ekwiwalentu po stwierdzeniu uszkodzenia drzewostanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje na pełnoletnie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego powinny być w tym samym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje na bliźniaki jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop w okresie ferii zimowych dla wicedyrektora szkoły w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik powinien zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze sporządzenia remanentu likwidacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia należy zmienić nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Z jakiego tytułu wnioskodawca może się ubezpieczyć, aby móc korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielce powracającej z urlopu macierzyńskiego przysługuje urlop uzupełniający za okres ferii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w szkole jako pedagog szkolny może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż mocy obliczeniowej na giełdzie mocy (wiąże się to z tzw. wydobywaniem kryptowalut)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W której kolumnie KPiR należy ująć przychód z tytułu wysyłki towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy darowizna gospodarstwa rolnego od żony na rzecz męża może spowodować jakieś negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy wykazać i zapłacić VAT i ryczałt przy usłudze wykonanej w grudniu i fakturze wystawionej w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odbudowa i przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uiszczenia opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup materiałów i towarów do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy OPS może wystąpić do sądu o alimentację na rzecz matki umieszczonej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może potraktować Penthanol jak krem ochronny i udostępniać go pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne