Questions and answers

Jakie obowiązki występują po stronie pracodawcy w związku ze zgłoszeniem się pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto powinien wypłacać zasiłek macierzyński nauczycielce, która wykorzysta zasiłek chorobowy podczas ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia komorniczego, tak aby ustawowo pozostawić pracownikowi minimalne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy bon stażowy jest dochodem rodziny w rozumieniu świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy firma, która montuje zakupione wentylatory w nowych urządzeniach, jest wprowadzającym sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje powszechny obowiązek zatrudniania w szpitalu dietetyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne zatrudnienie członka korpusu służby cywilnej na innym stanowisku niż był wyłoniony w naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy jest różnica pomiędzy posiłkami profilaktycznymi a regeneracyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy kompensata podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy licencje na programy komputerowe opodatkowane są podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mieszanie prowadzące do utraty statusu odpadów można uznać za odzysk poza instalacjami i urządzeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy można sprzedawać kursy zawodowe bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy na fakturze w polu "do zapłaty" można ująć kwotę zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić sędziemu w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, czy dnia następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy przeprowadzać przeglądy techniczne wózków transportowych, magazynowych bez napędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy osoba zagraniczna sprzedająca obrazy polskiej fundacji powinna zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy piec opalany drewnem służący do wędzenia mięsa jest instalacją wymagającą zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy po awansie pracownika należy wysłać na nowe badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podstawą opodatkowania podatkiem u źródła jest kwota brutto czy kwota netto wyrażona na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy po likwidacji oddziału można pracownikowi zaproponować zmianę miejsca świadczenia pracy w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pomocnik elektromontera musi posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale braku stażu, przysługuje prawo do emerytury w niepełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy porty rzeczne korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może pracować 10 godz., jeśli średnio 6 godz. pracuje w przekroczeniach NDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przejęcie spółki składającej JPK wpływa na obowiązek informacyjny spółki przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozsypane środki chemiczne można umieścić w kontenerze na zużyty sorbent i łącznie poddać utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż z Polski stolarki drzwiowej od producenta do odbiorców zagranicznych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy strata ze sprzedaży akcji własnych zmniejsza podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy syn może przystąpić inwestycji, której inwestorem jest ojciec i dokonywać zakupów na swoje konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ścieki poprodukcyjne z hodowli ryb innych niż łososiowate należy traktować jako przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy umowa na czas określony z nauczycielem powinna trwać do końca zajęć szkolnych, czy okresu wakacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy usługi zakwaterowania świadczone przez Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki można zakwalifikować jako usługi zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wniesione aportem firmy powinny zawiadomić urząd skarbowy o spisie z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wnioskodawca może składać wniosek o świadczenie wychowawcze na swoje dziecko i dziecko małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zakup usługi szkoleniowej podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zarządca nieruchomości może zbierać od swoich nieruchomości zużyte baterie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka powinna być grubość ściany pomiędzy budynkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką część wypłaty należy przelać pracownikowi a jaką urzędowi skarbowemu w przypadku egzekucji z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakiego rodzaju umową o pracę jest umowa na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie przepisy znajdą zastosowanie w tym przypadku, jeśli można odliczać VAT?.

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Mroziuk Marcin | Aktualne

Jakie szkolenie bhp powinien odbyć kierownik USC jednoosobowego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do pracy z ciekłym azotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spełniać zakład, który chciałby dodatkowo, oprócz wykonywanej produkcji, sprzedawać gazy techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak podatnik powinien opodatkować sprzedaż samochodu na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne